Facts om AdBlue

Facts om AdBlue
Renere udstødning

  1. AdBlue fra OK opfylder naturligvis DIN 70 070-normen
  2. Nedbryder udstødningsgasser til uskadeligt vand og kvælstof
  3. Sikrer renere udstødning
  4. Bruges i alle køretøjer med Euro 4, 5 og 6-motorer
  5. AdBlue er sikkert både at transportere og håndtere

AdBlue giver renere udstødning

EU har skærpet miljøkravet til udstødningsgasser, de såkaldte Nox-partikler, der udledes fra dieselkøretøjer, og som er sundhedsskadelige. Derfor har EU fastsat en grænseværdi for, hvor meget dine køretøjer må udlede. 
 
Hovedparten af Europas lastbilsproducenter har derfor udstyret nye lastbiler med SCR-teknologi (selektiv katalytisk reduktion), som kræver, at du bruger AdBlue. OK’s AdBlue kan bruges i alle køretøjer med Euro 4, Euro 5 og Euro 6-motorer. Derudover lever den naturligvis op til DIN 70 070-normen.

AdBlue er ikke giftigt

AdBlue er et tilsætningsstof, som reducerer de kvælstofholdige udstødningsgasser og giver en renere udstødning. OK AdBlue er ikke giftigt.

I praksis fungerer AdBlue ved, at væsken fyldes i en separat tank, hvorfra den bliver sprøjtet ind i lastbilens udstødningssystem. Her passerer den katalysatoren og nedbryder udstødningsgasser til uskadeligt vand og kvælstof.​

Bemærk

Vær opmærksom på, at AdBlue ikke må blandes med andre væsker. Du må altså ikke opbevare det i en emballage, der har været brugt tidligere (til eksempelvis smøremidler). AdBlue skal i øvrigt opbevares indendørs og tåler ikke direkte sollys. 


Gå på Min OK fra mobilen

På Min OK kan du genbestille produkter, tjekke dine seneste tankninger og evt. spærre kort direkte fra din mobil