Vælg den optimale el-løsning for din virksomhed

​Vores mål er at give dig størst mulig gevinst og mindst mulig risiko, når du køber el til din virksomhed. Samtidig vil vi gøre det nemt og enkelt. OK tilbyder en el-løsning, der udnytter markedet optimalt i forhold til din virksomheds behov.​​

OK El Fastpris

Med fastpris el kender du prisen på din el og slipper for bekymringer om prisen på dit fremtidige forbrug. Du er nemlig sikret el til en fast pris – uanset om markedsprisen falder eller stiger.
 
 

OK El Spotpris

Med en OK El Spotpris-aftale følger din pris prisudviklingen på el-markedet. Markedsprisen fastsættes time for time af udbud og efterspørgsel på el-børsen. For at få en spotaftale kræver det, at du har en timeaflæst måler.
 


OK El Landbrugspulje

Selvom du har et mindre el-forbrug, kan du med landbrugspulje el opnå de samme lave el-priser som store virksomheder. 
 

OK El Energiforvaltning+ Fastpris

Energiforvaltning+ Fastpris er til dig med et el-forbrug over 500.000 kWh.
 
Med energiforvaltning køber vi ind over en periode med både høje og lave priser, og fastsætter prisen ud fra gennemsnittet af indkøbspriserne. Desuden investeres 4 øre pr. kWh af dit samlede el-forbrug. Afkastet bruger vi til at reducere den endelige el-pris.
 

​OK El Erhvervspulje

Erhvervspulje el er til dig med et el-forbrug over 100.000 og under 500.000 kWh.
 
Selvom du har et mindre el-forbrug, kan du med en erhvervspulje opnå de samme lave el-priser som store virksomheder. Dit el-indkøb bliver lagt sammen i en pulje med en række andre kunder. Vi foretager et samlet indkøb til hele puljen – fordelt over hele året, og når prisen er mest fordelagtig.