Få en grønnere profil og store besparelser med OK

​Det startede med et ønske om ansvarlighed for SuperBrugsen i Fredensborg, og det endte ikke kun med en luft-til-vand varmepumpe, men også med solceller på taget. OK har dermed givet SuperBrugsen både en grønnere profil samt besparelser på budgettet.

En helhedsløsning med solceller og varmepumpe

Det var OK, der præsenterede uddeler Bo Kristensen for ideen med både solceller og en varmepumpe. En ide, han hurtigt kunne se fornuften i, da den økonomisk set er særdeles attraktiv.
 
”Jeg er jo købmand, så ansvarligheden skal gå hånd-i-hånd med økonomien – vi skal jo ikke sætte penge til,” siger Bo Kristensen med et smil.
 

En løsning der gav store besparelser

Og der er god grund til at smile. Samlet set vil solcellerne producere 82.237 kWh om året, hvilket svarer til det årlige forbrug hos 20 husstande.

Samtidig producerer solcellerne mere strøm, end varmepumpen skal bruge. Den overskydende strøm bruges i butikken, og på den måde går regnskabet rigtig godt op. I alt giver løsningen en årlig besparelse på knap 73.000 kr. fra varmepumpen og knap 70.000 kr. fra solcellerne.

Løsningen betyder også, at køleanlægget i butikken er integreret i systemet, og overskudsvarme fra kompressoren kan udnyttes til opvarmning af butikken. Løsningen fungerer dermed som en helhed.

Kort tilbagebetalingstid

Den forventede tilbagebetalingstid på solcellerne er ca. 10 år og 4 år på varmepumpen. ”Jeg tror, at OK har været lidt konservative, hvad angår tilbagebetalingstiden. Jeg har nemlig regnet mig frem til, at vi har betalt varmepumpen ud om allerede 2½ år,” fortæller en tilfreds Bo Kristensen.
 
 


 
 
Køb en varmepumpe hos OK

Fakta om varmepumpeanlægget

 • 1 stk. 50 kW varmepumpe
 • Årlig besparelse 72.666 kr.
 • El-behov til varmepumpen 75.896 kWh pr. år
 • Forventet tilbagebetalingstid 4,8 år
 • Intern forrentning 22 %
 • Dækker 81 % af varmebehovet


 

En stærk leverandør

Det har været vigtigt for Bo Kristensen, at det blev en leverandør, ”der også er her i morgen.” Og ikke bare en leverandør, men en stærk og troværdig samarbejds- og sparringspartner, som kunne hjælpe med at finde frem til den helt rigtige løsning.
 
”OK har været på energimarkedet i mere end 100 år, og vi regner bestemt med, at de også er her om 20-30 år, hvis der skulle ske nedbrud, eller vi har brug for et godt råd,” siger Bo Kristensen.
 

Hensyn til omgivelserne

Det håndværksmæssige skal selvfølgelig være i orden, men derudover har det æstetiske også haft en stor betydning for Bo Kristensen. Ikke bare i forhold til bygningen, men også af hensyn til de omkringliggende naboer, der har frit udsyn til SuperBrugsen.

”Det er vigtigt, at vores naboer trives med vores løsning og ikke sidder på deres terrasser og får genskin fra solcellerne. Det er der også taget højde for,” slutter Bo Kristensen.


 
Få solceller fra OK

Fakta om solcelleanlægget

 • 88.92 kWp solcelleanlæg
 • Årlig besparelse 69.901 kr.
 • Producerer 82.237 kWh om året
 • Forventet tilbagebetalingstid 9-10 år
 • Intern forrentning 8-10 %