Carsten Jespersen

Født: 7. april 1987

Gruppe: Medarbejdervalgt

Medlem af OK's hovedbestyrelse siden: Maj 2016

Hvad er din baggrund?

- Jeg er født og opvokset i Århus. Efter handelsskole og et arbejdsophold i England, startede jeg i 2007 som revisor hos PwC. Sideløbende med min stilling hos PwC, læste jeg hhv. HD(R) og cand.merc.aud. Siden 2012 har jeg været tilknyttet HD(R)-studiet som underviser og vejleder. I 2013 kom jeg til OK som Controller i økonomiafdelingen. Her har jeg haft berøring med et bredt udsnit af OK’s og datterselskabers forretning.

Carsten Jespersen

Fritidsinteresser:

- Jeg er familiefar i en småbørnsfamilie, som optager en stor del af min fritid. Jeg er meget sportsinteresseret og er bl.a. stor fan af AGF. Jeg hører også en hel del lydbøger, imens jeg pendler mellem Djursland og Viby J – og når jeg laver havearbejde.

Hvad var din bevæggrund for at gå ind i bestyrelsesarbejdet i OK?

Som medarbejder, kunde og medejer, har jeg en naturlig interesse i, at OK går fremtiden i møde i bedst mulige form. Jeg mener selv at kunne bidrage med friske idéer, god indsigt i OK’s forretning og en solid økonomisk forståelse.

Hvad er din mærkesag som bestyrelsesmedlem i OK?

Det er min holdning at OK skal være en solid og attraktiv virksomhed for såvel kunder, ejere og medarbejdere. OK har i en årrække leveret stærke økonomiske resultater. Den udvikling skal fastholdes og være til gavn for OK’s interessenter. Resultaterne skal også sikre, at OK’s styrke kan fastholdes, så OK også kan imødegå fremtidens udfordringer. Yderligere mener jeg, at det er vigtigt at OK opretholder og styrker vores ansvarlige måde at drive forretning.

Hvorfor er andelstanken stadigvæk en god tanke i vore dage?

Som kundeejet virksomhed har man, udover at sikre profit, en forpligtelse til at opføre sig ansvarligt. Kunder vil i stigende grad efterspørge virksomheder, der opfører sig ordenligt, og mange andre virksomheder er nu i en proces, hvor man er på vej til at begynde arbejdet på ansvarlighedsområdet. I OK er den ansvarlighed en del af vores identitet, bl.a. fordi vores kunder også er vores ejere.

Øvrige tillidserhverv

  • Bestyrelsesmedlem i Nimbtofte Håndværker,- Handels-, og Borgerforening

Mød hovedbestyrelsen

Se medlemmerne af OK's hovedbestyrelse og læs mere om hvert medlem.

Se OK's hovedbestyrelse

top