Hvordan fordeles mit årsforbrug hen over året til afregning?

Gasmålere er ikke fjern- og timeaflæste. Derfor bliver du én gang årligt bedt om at foretage en manuel aflæsning og sende den til dit distributionsselskab Evida, som er måleransvarlig. Ud fra denne aflæsning beregner Evida dit årsforbrug fra sidste årsopgørelsesdato.

Evida ved, hvor meget naturgas der kollektivt er brugt i hver enkelt time året rundt i dit regionale område. Når afregningsåret er omme, kan Evida dermed lave en procentfordeling af det samlede forbrug pr. time i dit regionale område.

Herefter fordeles dit årsforbrug efter denne procentfordeling og summeres op pr. måned. Det betyder, at dit naturgasforbrug placeres i de enkelte måneder ud fra det kollektive forbrugsmønster i dit regionale område og dermed uafhængigt af, hvornår du har haft dit personlige forbrug af naturgas.

OK modtager forbrug og fordeling fra Evida og afregner det i henhold til dit naturgasprodukt. Har du en variabel prisaftale, vil naturgasprisen variere hver måned efter markedspriserne.

Læs også: Forstå din naturgasregning

Det kollektive forbrugsmønster påvirkes af vejr og temperaturforhold, så hvis en måned er ekstra kold i et givent år i forhold til et normalt år, vil den vægte højere end samme måned året før.

Se også: 'Hvordan udregner OK min aconto-betaling på naturgas?'

Mere om naturgas fra OK

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

Andre spørgsmål og svar om naturgas

top