Vilkår og betingelser

Konkurrencen afholdes af OK a.m.b.a. Åhave Parkvej 11, 8260 Viby J (CVR 39170418).

Du deltager i konkurrencen ved at give tilsagn til at OK må kontakte dig telefonisk vedrørende et tilbud på energi til din husstand. Det er muligt at optjene 1 lod pr. dag i hele konkurrenceperioden. For at deltage i lodtrækningen skal navn og telefonnummer opgives. Vinderen findes ved tilfældig lodtrækning, når konkurrenceperioden er slut.

Dine oplysninger vil på intet tidspunkt blive solgt eller videregivet til en tredjepart. Konkurrencen kører i perioden 9. oktober 2020 – 15. december 2020 (begge dage inkl.).

Præmie

Præmien består af et års forbrug af Grøn OK El Flex fra OK. Du skal være over 18 år gammel, bosiddende i Danmark og skal være ansvarlig for husstandens elregning for at kunne anvende præmien. Vinderen vinder et års forbrug af Grøn OK El Flex – præmien dækker en værdi af el til og med 10.000 kr. svarende til ca. 4.500 kWh. Ved et eventuelt forbrug på over 10.000 kr. i værdi i det givne år, betaler kunden selv for den del af forbruget, der ligger over de 10.000 kr. El-leverancen er underlagt OK's vilkår og betingelser.

Ansatte i OK a.m.b.a. kan ikke deltage i konkurrencen.

Udtrækning af vinderen

Vinderen trækkes den 15. december 2020 og kontaktes direkte umiddelbart herefter. Såfremt vinderen ikke svarer på henvendelsen inden for 7 dage efter første kontaktforsøg, trækkes en ny. OK a.m.b.a. forbeholder sig retten til når som helst at indstille eller ændre konkurrencens vilkår, præmie og periode.

Betingelser – opringning fra OK

Det er en betingelse for deltagelse i konkurrencen, at der gives tilsagn til telefonisk kontakt fra OK.

Tilsagn til kontakt kan dog til enhver tid trækkes tilbage ved at skrive til ok@ok.dk med emnelinjen ”Jeg vil gerne trække mit tilsagn vedr. telefonisk kontakt givet ved 'Konkurrence vind et års forbrug af el' tilbage”.

Tilsagnet er gældende i 12 måneder fra accept og anvendes til en dialog om OK's energiprodukter. OK gør opmærksom på, at når du kontaktes pr. telefon kan samtalen blive optaget til intern undervisningsbrug.

Du kan til enhver tid orientere dig om OK’s persondatapolitik ved at klikke her.

top