Hvad bliver
sponsor-pengene brugt til?

​OK støtter mere end 1200 klubber og foreninger i Danmark gennem ”benzinkort-sponsorater”. De 5​​ øre for hver liter benzin eller diesel, som tankes, bliver omsat til mange gode oplevelser i klubberne og foreningerne.​

Sponsor-kroner som rykker

”Sponsorstøtte hjælper med nye aktiviteter og holder kontingentet i ro. Vi er glade for alle bidrag. Men jo større beløb, jo mere rykker det. I 2011-12 blev checken på knap 37.500 kr., med halvdelen fra OK og halvdelen fra SuperBrugsen i Lystrup. Det er gode penge,” fortæller Niels Havvig, hovedformand i Lystrup Idrætsforening (LIF) nord for Aarhus.

Han står i spidsen for en forening med ca. 5.500 medlemmer, fordelt på 12 afdelinger. Medlemmer, forældre og andre frivillige deltager, når der skal ”tegnes benzinkort”, og alle afdelinger får gavn af pengene.
 
Sponsoraftalen mellem LIF og SuperBrugsen/OK har eksisteret ”i så mange år, at ingen længere kan huske det,” som uddeler Peter Gabrielsen siger.

 

Hvad bruger I pengene til?

Vi vil også gerne høre, hvad I bruger sponsorpengene fra OK til i jeres klub.

Send en mail med jeres historie til sponsormail@ok.dk eller fortæl det på vores Facebookside www.facebook.com/okbenzin.

Vi glæder os til at høre fra jer.

Marlene Nielsen omgivet af døtrene Julie (t.v.) og Emma
Se hvad sponsorpengene bliver brugt til

Sponsorcheck

Niels Havvig fra LIF er klar til at modtage den store check fra uddeler Peter Flarup

​Lille klub med stort aktivitetsniveau

Det er dyrt at drive en håndboldklub, også en lille klub som GV Ejby.
 
Så sponsorpengene fra OK – i seneste sæson ca. 10.000 kr. – er et kærkomment  tilskud, som bl.a. er med til at betale for transporten, når børnehold deltager i stævner rundt om i landet.

Den vestfynske klub med ca. 340 medlemmer i sæsonen 2012-13 har et højt aktivitetsniveau. Det koster i sig selv ekstra. Kontingentet skal holdes i ro, for medlemsskaren domineres af børn og unge. Og GV Ejby er i konkurrence med andre klubber og foreninger med andre fritidstilbud: Badminton, gymnastik, bordtennis, fodbold og spejder.

Sponsoraftalen med OK blev indgået i 2006 og er en af flere gode indtægtskilder i klubben, der stiller frivillige til en række opgaver. 
 
”Aktiviteter, også tegning af benzinkort, skaber et godt sammenhold i klubben. Det er en ekstra gevinst oven i pengene,” siger klubbens formand Anne Gitz.
 


​Skydebane for sponsorpenge

10.000-15.000 kr. sendes hvert år som sponsorpenge fra OK til Blåhøj Beboerforening. Her lægges pengene sammen med midler fra LAG Ikast-Brande, kommunale midler fra Landdistriktsrådet samt indsamlede beløb fra private og erhvervsdrivende, hvorefter beboerforeningen fordeler penge i lokalområdet. Pengene fra OK har sammen med LAG-midler været øremærket en skydebane i Blåhøj Hallen.
 
Via beboerforeningens kasse er der også OK-penge i skolens multibane - samt i de tilbagevendende sommer- og løvfaldsfester.
 
”Og der er meget mere! Vi skal da også nævne tilskuddet til skolens årlige skøjtedag i Herning,” forklarer Vickie Faartoft ivrigt.
 
Hun og søsteren Karina er to af ildsjælene i det lokale foreningsliv. De ejer OK Plus-butikken i Blåhøj, som er samlingspunkt for lokalområdet og dynamo i mange aktiviteter. Endelig passer de tankanlægget for OK, som har lejet sig ind på pladsen. 
 
Glad, aktiv gymnastikpige i Blåhøj IF

Benzinkort + el = dobbelt støtte til din klub

Har du et OK Benzinkort og køber el hos OK, så fordobler vi sponsorstøtten til den klub, du har valgt.

Flere penge til klubben

Som enkeltperson kan du også hjælpe din klub til endnu flere sponsorkroner. Hvis din klub også har en el-sponsoraftale med OK, så fordobler vi støttebeløbet på dit benzinkort, når du også køber el hos OK