Vi tager ansvar og giver tilbage

Hos OK tager vi medansvar over for det samfund, vi er en del af. Vi mener nemlig, at det at drive en ansvarlig forretning, også er at tage ansvar for vores miljø og medmennesker, og det har vi faktisk gjort i hele vores hundredårige historie.

Nye energiformer

Energimarkedet er i evig udvikling og ingen ved, hvad der bliver fremtidens foretrukne energiteknologi. Til gengæld vil vi hos OK gerne åbne markedet for nye brændstoffer og være med til at give kunderne adgang til dem. Det er blandt andet derfor, vi er engageret i danske udviklingsprojekter omkring alternative brændstoffer og energiformer til transport.

Bedre udnyttelse af el-biler

Sammen med virksomheden Serenergy, der fremstiller brændselsceller, og Hamag A/S, der producerer teknologi til tankstationer, deltager vi i et projekt om at udstyre elbiler med en methanol brændselscelle. På den måde er vi med til at øge anvendeligheden af elbiler. Målet er at vise, at vi med udgangspunkt i den nuværende infrastruktur kan opnå store besparelser på omstilling til en mere miljøvenlig transportsektor.

Den første brinttankstation

Sammen med de to danske virksomheder Strandmøllen A/S og H2 Logic A/S har vi indgået en aftale om etablering af fem nye brinttankstationer i Danmark inden udgangen af 2016. Den 21. januar 2016 åbnede den første i Aarhus.

Brinttankstationerne drives i et fælles selskab, Danish Hydrogen Fuel A/S (DHF), og brint-forsyningen baseres på vedvarende energi. Med den planlagte udvidelse vil man kunne tanke brint i 11 større byer på tværs af landet.

Gas reducerer luftforureningen

Vi har i samarbejde med energiselskabet E.ON åbnet den første OK Truck Gas-station i Storkøbenhavn, og har i dag også en i Skovlunde.

Man sparer ikke meget CO2 ved at gå fra diesel til gas. Til gengæld vil flere gaskøretøjer i tætbebyggede områder i og omkring København på kort sigt kunne reducere udledningen af sundhedsskadelige partikler, sod og kvælstof og dermed begrænse luftforureningen i byen.

Læs mere om vores krav til samarbejdspartnere.

Meget mere energi

Men vores medansvar rækker langt udover energiprojekter. Vi støtter blandt andet mere end 3.000 sportsklubber og foreninger gennem sponsoraftaler, som er knyttet til deres OK Kort. Derudover støtter vi idrætsaktiviteter for handicappede, SOS Børnebyerne, Dansk Røde Kors, trafiksikkerhed for børn og projekter, der har fokus på inklusion.

Hvert år udarbejder vi en CSR-rapport om de mange forskellige tiltag vi gør.

Årsinformation 2023

Se seneste årsrapport og ansvarlighedsrapport fra energiselskabet OK

top