Kredsbestyrelser

Alle medejere af OK kan stille op til kredsbestyrelsen.​

Medejer hovedbestyrelse

Kredsbestyrelsens opgave

 • Kredsbestyrelsens opgave er at sikre lokal repræsentation og medvirke aktivt til, at områdets interesser indgår i virksomhedens generelle forretningsstrategi.

 • Kredsbestyrelsen skal fungere som et naturligt bindeled mellem medlemmerne og OK’s ledelse – både den folkevalgte og den forretningsmæssige ledelse.

 • Kredsbestyrelserne medvirker til at fastholde, udbygge og udvikle kontaktfladen til nuværende og fremtidige andelshavere. Derfor skal kredsbestyrelsen være synlig i lokalkredsen.

 • Gennem dialog med hovedbestyrelsen og den forretningsmæssige ledelse yder kredsbestyrelserne støtte til udvikling af selskabet - herunder forøgelse af salget og tilgang af andelshavere. ​

Medlem af kredsbestyrelsen

For at være medlem af kredsbestyrelsen kræves der ingen særlig forretningsmæssig indsigt, men interesse og engagement.

Se medlemmerne af kredsbestyrelserne

Medejer medlem af kredsbestyrelsen

Mindst 3 årlige møder

Der afholdes mindst tre årlige møder i kredsen. Repræsentanter for forretningen vil være til stede på kredsbestyrelsesmøderne for at drøfte aktuelle spørgsmål, idéer, planer, problemstillinger mv. med kredsbestyrelsen.

Hvervet som kredsbestyrelsesmedlem er ulønnet, men valgte kredsbestyrelsesmedlemmer modtager en diæt samt godtgørelse for transport.

Kredsbestyrelsen består af ca. 25 valgte medejere. Kredsbestyrelsens præcise størrelse afgøres af kredsens medejeromsætning i forhold til selskabets samlede omsætning til medejerne.

Medlemmer af repræsentantskabet

Kredsbestyrelsesmedlemmerne er automatisk medlemmer af repræsentantskabet. Kredsbestyrelsen konstituerer sig efter valget med en formand og næstformand. Vælges formanden fra forhandlergruppen, skal næstformanden vælges fra forbrugergruppen – og omvendt. 

Medejer medlemmer af repræsentantskabet

Kredsbestyrelsens formand og næstformand er automatisk medlem af hovedbestyrelsen. Valgperioden er 3 år. Valget forgår i henholdsvis en forbruger- og forhandlervalggruppe.

Medlemmer af de 3 kredse

Klik på kredsnavnet for at se liste over medlemmerne

Forhandler

Anders Hedegaard, SuperBrugsen Videbæk
Brian Kamper, SuperBrugsen Galten
Brian Thisted, Fjerritslev og Omegns Brugsforening - nyvalgt
Finn Madsen, Dagli’Brugsen Tved
Hans Jørn Andersen, SuperBrugsen Skjern
Jens Friis, Kvickly Ebeltoft
Jesper Nielsen, SuperBrugsen Skåde
Keld Madsen, Dagli’Brugsen Thorsager
Palle Strande, Vinderup og Omegns Brugsforening
Rasmus Mikkelsen, SuperBrugsen Spjald
Tommy Hansen, Bjergby Brugsforening - nyvalgt
Torben Frandsen, SuperBrugsen Hadsund

​Forbruger

Bent G. Larsen, Lemvig
Bruno Andersen, Skanderborg
Bruno Juel Pedersen, Skagen - nyvalgt
Carsten Nyholm Frederiksen, Støvring
Dina Helbo Bredal, Silkeborg
Gitte Holm, Aars
Hans Henrik Nielsen, Storvorde
Helle Adolfsen, Mårslet – nyvalgt
Jonna Marie Fonnesbæk Hansen, Viby J - nyvalgt
Per Lykkegaard Christensen, Hjallerup
Torben Spangsgaard Bach, Randers

Forbrugere:

Anette Momsen, Brørup
Christian Lund, Padborg
Jan Lillegaard, Ølgod
Jens Wind, Rødding
John Lundorff, Holsted
Jørgen Rathschau Sørensen, Esbjerg
Kurt Bengtsen, Bredsten
Martin Riggelsen, Haderslev
Michael Gregersen, Odense
Michael Kjær Christiansen, Ribe
Peter Tolberg, Glamsbjerg – ny valgt
Poul Henrik Schou, Odense
Torben B. Pedersen, Esbjerg
Ulrik Bremholm, Tranekær – ny valgt

1. suppleant: Lars Toftdahl, Årslev
2. suppleant: Anni Assenbjerg, Give

Formand: Flemming Rasmussen
Næstformand: Torben B. Pedersen

Forhandlere:

Allen Knudsen, Brugsforeningen for Nr. Nebel og Omegn
Brugsens Supermarked Ringe, Christian Busch – Ny valgt
Flemming Rasmussen, Ribe og Omegns Brugsforening
Henrik Christensen, Kvickly Vejen – Ny valgt
Henrik Frydensberg, Søndersø Brugsforening
Jan Sandgaard, SuperBrugsen Kerteminde
Jesper Thomsen, Gråsten og Omegns Brugsforening – Ny valgt
John Hansen, SuperBrugsen Skærbæk
Lars G. Andersen, Brugsforeningen for Als og Sundeved
Martin Frost, Haarby Brugsforening – Ny valgt
Michael Nørskov, Askov Brugsforening – Ny valgt
Ole Ebdrup Andreassen, Brugsforeningen for Middelfart
Palle Olesen, Hatting Brugsforening
Per Sørensen, Kvickly Tønder
Peter Damgaard Madsen, Padborg og Omegns Brugsforening

1. suppleant: Jette Stroger, SuperBrugsen Knarreborg
2. suppleant: Michael Næsby, SuperBrugsen, Broager

​Forhandler:

 • Danny Hansen, Sakskøbing Brugsforening
 • Henrik Andersen, SuperBrugsen Højby
 • Jens-Erik Klose, Lynge Uggeløse Brugsforening
 • Keld Haapanen, Kvickly Kalundborg
 • Lars Corfitzen, Gilleleje Brugsforening
 • Per Nørholm, Ølsemagle Brugsforening
 • Peter Nielsen, Slangerup Brugsforening
 • René B. Rasmussen, SuperBrugsen Vig
 • Søren Brøgger, Hornsherred Brugsforening
 • Thomas Eggebrecht, Havdrup Brugsforening

Formand: Henrik Andersen
Næstformand: Erik Larsen

Forbruger: 

 • Christian Vestergaard, Roskilde
 • Claus Torbøl, Charlottenlund
 • Erik Larsen, Dalmose
 • Gitte Carlsberg, Næstved
 • Henrik Tofteng, Henrik Tofteng A/S, Brøndby
 • Jens Møller Olsen, Høng
 • Kern Lærkeholm, Viby Sjælland
 • Kim Zahle, København
 • Michael Palle, Palles Fragt A/S, Næstved
 • Peter Flensted, Viggo Petersens Eftf. A/S, Taastrup
 • Peter Schierning, Frederiksværk
 • Torben Nielsen, Ringsted
 • Ulla Gregor, Gentofte

1. suppleant: Erik Pfeiffer Damgaard, Gedser
2. suppleant: Henrik Carøe Gjellebøl, Vedbæk

Suppleanter indkaldes kun ved varigt forfald. 

OK's hovedbestyrelse

De 13 medlemmer er valgt i de tre kredsbestyrelser, i landskredsen, som eksterne medlemmer og som OK's medarbejderrepræsentanter

Se alle medlemmer

top