Kredsbestyrelser

Alle medejere af OK kan stille op til kredsbestyrelsen.​

Medejer hovedbestyrelse

Kredsbestyrelsens opgave

 • Kredsbestyrelsens opgave er at sikre lokal repræsentation og medvirke aktivt til, at områdets interesser indgår i virksomhedens generelle forretningsstrategi.

 • Kredsbestyrelsen skal fungere som et naturligt bindeled mellem medlemmerne og OK’s ledelse – både den folkevalgte og den forretningsmæssige ledelse.

 • Kredsbestyrelserne medvirker til at fastholde, udbygge og udvikle kontaktfladen til nuværende og fremtidige andelshavere. Derfor skal kredsbestyrelsen være synlig i lokalkredsen.

 • Gennem dialog med hovedbestyrelsen og den forretningsmæssige ledelse yder kredsbestyrelserne støtte til udvikling af selskabet - herunder forøgelse af salget og tilgang af andelshavere. ​

Medlem af kredsbestyrelsen

For at være medlem af kredsbestyrelsen kræves der ingen særlig forretningsmæssig indsigt, men interesse og engagement.

Se medlemmerne af kredsbestyrelserne

Medejer medlem af kredsbestyrelsen

Mindst 3 årlige møder

Der afholdes mindst tre årlige møder i kredsen. Repræsentanter for forretningen vil være til stede på kredsbestyrelsesmøderne for at drøfte aktuelle spørgsmål, idéer, planer, problemstillinger mv. med kredsbestyrelsen.

Hvervet som kredsbestyrelsesmedlem er ulønnet, men valgte kredsbestyrelsesmedlemmer modtager en diæt samt godtgørelse for transport.

Kredsbestyrelsen består af ca. 25 valgte medejere. Kredsbestyrelsens præcise størrelse afgøres af kredsens medejeromsætning i forhold til selskabets samlede omsætning til medejerne.

Medlemmer af repræsentantskabet

Kredsbestyrelsesmedlemmerne er automatisk medlemmer af repræsentantskabet. Kredsbestyrelsen konstituerer sig efter valget med en formand og næstformand. Vælges formanden fra forhandlergruppen, skal næstformanden vælges fra forbrugergruppen – og omvendt. 

Medejer medlemmer af repræsentantskabet

Kredsbestyrelsens formand og næstformand er automatisk medlem af hovedbestyrelsen. Valgperioden er 3 år. Valget forgår i henholdsvis en forbruger- og forhandlervalggruppe.

Medlemmer af de 3 kredse

Klik på kredsnavnet for at se liste over medlemmerne

Forhandlere

 • Anders Hedegaard, SuperBrugsen Videbæk
 • Brian Kamper, SuperBrugsen Galten
 • Brian Thisted, Fjerritslev og Omegns Brugsforening - nyvalgt
 • Finn Madsen, Dagli’Brugsen Tved
 • Hans Jørn Andersen, SuperBrugsen Skjern
 • Jens Friis, Kvickly Ebeltoft
 • Jesper Nielsen, SuperBrugsen Skåde
 • Keld Madsen, Dagli’Brugsen Thorsager
 • Palle Strande, Vinderup og Omegns Brugsforening
 • Rasmus Mikkelsen, SuperBrugsen Spjald
 • Tommy Hansen, Bjergby Brugsforening - nyvalgt
 • Torben Frandsen, SuperBrugsen Hadsund

​Forbrugere

 • Bent G. Larsen, Lemvig
 • Bruno Andersen, Skanderborg
 • Bruno Juel Pedersen, Skagen - nyvalgt
 • Carsten Nyholm Frederiksen, Støvring
 • Dina Helbo Bredal, Silkeborg
 • Gitte Holm, Aars
 • Hans Henrik Nielsen, Storvorde
 • Helle Adolfsen, Mårslet – nyvalgt
 • Jonna Marie Fonnesbæk Hansen, Viby J - nyvalgt
 • Per Lykkegaard Christensen, Hjallerup
 • Torben Spangsgaard Bach, Randers

Forbrugere

 • Anette Momsen, Brørup
 • Christian Lund, Padborg
 • Jan Lillegaard, Ølgod
 • Jens Wind, Rødding
 • John Lundorff, Holsted
 • Jørgen Rathschau Sørensen, Esbjerg
 • Kurt Bengtsen, Bredsten
 • Martin Riggelsen, Haderslev
 • Michael Gregersen, Odense
 • Michael Kjær Christiansen, Ribe
 • Peter Tolberg, Glamsbjerg – ny valgt
 • Poul Henrik Schou, Odense
 • Torben B. Pedersen, Esbjerg
 • Ulrik Bremholm, Tranekær – ny valgt

1. suppleant: Lars Toftdahl, Årslev
2. suppleant: Anni Assenbjerg, Give

Formand: Flemming Rasmussen
Næstformand: Torben B. Pedersen

Forhandlere

 • Allen Knudsen, Brugsforeningen for Nr. Nebel og Omegn
 • Brugsens Supermarked Ringe, Christian Busch – Ny valgt
 • Flemming Rasmussen, Ribe og Omegns Brugsforening
 • Henrik Christensen, Kvickly Vejen – Ny valgt
 • Henrik Frydensberg, Søndersø Brugsforening
 • Jan Sandgaard, SuperBrugsen Kerteminde
 • Jesper Thomsen, Gråsten og Omegns Brugsforening – Ny valgt
 • John Hansen, SuperBrugsen Skærbæk
 • Lars G. Andersen, Brugsforeningen for Als og Sundeved
 • Martin Frost, Haarby Brugsforening – Ny valgt
 • Michael Nørskov, Askov Brugsforening – Ny valgt
 • Ole Ebdrup Andreassen, Brugsforeningen for Middelfart
 • Palle Olesen, Hatting Brugsforening
 • Per Sørensen, Kvickly Tønder
 • Peter Damgaard Madsen, Padborg og Omegns Brugsforening

1. suppleant: Jette Stroger, SuperBrugsen Knarreborg
2. suppleant: Michael Næsby, SuperBrugsen, Broager

Resultatet er opført i alfabetisk rækkefølge.

9 Forhandlere – valgt ved fredsvalg

 • Danny Hansen, Sakskøbing Brugsforening
 • Henrik Andersen, SuperBrugsen Højby
 • Jens-Erik Klose, Lynge Uggeløse Brugsforening
 • Keld Haapanen, Kvickly Kalundborg
 • Lars Corfitzen, Gilleleje Brugsforening
 • Per Nørholm, Ølsemagle Brugsforening
 • René B. Rasmussen, SuperBrugsen Vig
 • Søren Brøgger, Hornsherred Brugsforening
 • Thomas Eggebrecht, Havdrup Brugsforening

14 Forbrugere

 • Bjarne Damgaard - nyvalgt
 • Christian Vestergaard
 • Erik Larsen
 • Gitte Christensen Carlsberg
 • Hans Henrik Delbanco - nyvalgt
 • Henrik Tofteng
 • Jens Møller Olsen
 • Jesper Uggerhøj - nyvalgt
 • Johan Holst Nielsen - nyvalgt
 • Maj Grundtvig Theander - nyvalgt
 • Peter Flensted
 • Rasmus Kjær Slot - nyvalgt
 • Torben Nielsen
 • Ulla Gregor

1. suppleant: Kim Zahle
2. suppleant: Kern Lærkholm Pedersen

Suppleanter indkaldes kun ved varigt forfald.

De nyvalgte i kredsen inviteres til at overvære kredsbestyrelsesmødet den 10. april kl. 15.00.

Den nye Kredsbestyrelse konstitueres den 10/4 umiddelbart før kredsmødet som afholdes på Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde.

OK's hovedbestyrelse

De 13 medlemmer er valgt i de tre kredsbestyrelser, i landskredsen, som eksterne medlemmer og som OK's medarbejderrepræsentanter

Se alle medlemmer

top