Elvarme og elvarmeafgift

Som en del af den grønne omstilling har staten gjort det muligt for dig at få reduceret din elafgift på det af dit forbrug, som årligt er højere end 4.000 kWh – det gælder både for din helårsbolig og dit sommerhus.

For at få reduceret din elafgift skal en række betingelser være opfyldt. Det kan du læse mere om under afsnittet ’Kan jeg få reduceret min elafgift?’.

Du kan frit vælge el-leverandør

Du kan frit vælge at få el fra OK, da din elvarmeregistrering hos din nuværende leverandør automatisk flytter med over til OK.

Du kan fortsætte med at bruge elvarme fuldstændig som du plejer.

Barn og mand foran vindmølle

Hvad er elvarme?

Elvarme er fællesbetegnelsen for forskellige opvarmningsformer, der bruger el som energikilde.

Din bolig kan have forskellige opvarmningsformer såsom varmepumpe (herunder jordvarme), elovne eller elpaneler.

Hvid villa med tændte lamper udendørs og inde

Reduktion i elvarmeafgift 2024

Du kan få reduceret din elvarmeafgift med 0,94125 kr. pr. kWh inkl. moms. Satsen gælder i perioden fra 1. januar til og med 30. juni 2024. Ved et årligt forbrug på f.eks. 6.000 kWh kan reduktionen give dig en besparelse på op til 1.882,5 kr.

Reglerne og afgiftssatserne for reduceret elafgift er de samme, uanset hvilken elleverandør du vælger – da det drejer sig om en skattenedsættelse.

Se overblik over reduktion af elafgift

Par sidder i sofa med standerlampe bagved

Kan jeg få reduceret min elafgift?

For at få reduktion i din elafgift skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Din bolig skal være registreret i kommunens BBR-register til at have én af følgende varmeinstallationer:

  som primær opvarmningskilde.

 • Din bolig skal være registreret i kommunens BBR-register som helårsbolig, sommerhus eller feriebolig til eget brug og med elektricitet som primært opvarmningsmiddel.

Du kan altid tjekke, om din bolig er korrekt registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR) hos din kommune eller i din BBR-meddelelse på bbr.dk.

Ansøg om reduktion af elvarmeafgift

Du kan ansøge om reduceret elafgift fra den dato, hvor elvarme blev registreret som primær varmekilde på din BBR-meddelelse.

Du kan ansøge på én af følgende to måder:

 1. Hvis du har fået registreret elvarme i BBR inden for maks. 21 dage, skal du blot sende en mail, vedhæftet udskrift af din korrekt-registrerede BBR-meddelelse og oplyse dit nye forventede årsforbrug i kWh til os på ok@ok.dk eller du kan kontakte os på telefon 89 32 24 9889 32 24 98, så kan vi slå din BBR op for dig.
 2. Hvis du har fået registreret elvarme i BBR for længere tid siden end 21 dage, skal du blot gå ind på www.bbr.dk og slå din adresse op. Scroll ned under punktet ’Enhed’ og tryk på ’Dokumentation for elektricitet’. Download dokumentet som PDF-fil.

  Dernæst mailer du PDF-filen til OK, så sørger vi for at søge om reduceret elafgift tilbage i tid. Som noget nyt kan den enkelte elleverandør kun søge om reduktion for den periode, du har været kunde. Derfor skal du sende dokumentationen til alle de leverandører, du har haft i ansøgningsperioden.

Bemærk at installationsdatoen for din elvarmeinstallation ikke vil blive godkendt som registreringsdato i BBR.

Efter du har fået registreret elvarme

Som elvarmekunde kan du vælge at blive månedsopgjort (12 x opgørelser og 0 x aconto) eller blive opgjort 1 gang om året pr. 31. december (1 x opgørelse og 4 x aconto). Hvis du fået registreret elvarme maks. 21 dage tilbage i tid, kan du allerede på din næste acontofaktura se, at din elafgift er blevet reduceret. Du kan se den reducerede elafgift på side 2 på din specificerede faktura ved at logge på Min OK.

Hvis du har fået registret elvarme mere end 21 dage tilbage i tid, maks. 3 år, vil der være en ekspeditionstid hos Energinet på 1-3 måneder, da denne registrering er en manuel proces.

Husk du selv skal kontakte alle de forskellige el-leverandører, du har haft i ansøgningsperioden, og bede dem ansøge om elvarmeafgiftsreduktion i den periode, du har været kunde.

Derfor skal du forvente at modtage flere kreditnotater og nye opgørelser for evt. tidligere el-leverandører og OK.

Se spørgsmål og svar om elvarme

Vi har besvaret en række af de oftest stillede spørgsmål om elvarme og reducering af afgift, bl.a. 'Hvor meget får jeg i reduceret elafgift?'

Mere om elvarme

Det afhænger af en række faktorer såsom størrelsen på dit hjem, din placering i landet og elprisen. Der er også stor forskel på, om din opvarmingskilde er elradiatorer eller en varmepumpe.

Prisen på elvarme afhænger af flere faktorer, såsom:

 1. Type af elvarme: Der findes forskellige typer af elvarme. En varmepumpe kan eksempelvis være meget effektive og kan faktisk også være billigere i drift end andre traditionelle opvarmningsmetoder. Andre elvarmetyper såsom elradiatorer er ofte mindre effektive og dyrere i drift.
 2. Elpriserne: Hvis prisen på el i dit område er høj, vil elvarme naturligvis være dyrere. Prisen for el kan variere betydeligt afhængig af blandt andet vejrforhold, og hvor du er placeret i landet.
 3. Energikilder: I nogle lande eller områder, hvor der er stor afhængighed af vedvarende energikilder som vind- eller solenergi, kan elektricitet være billigere, hvilket kan gøre elvarme mere overkommelig.
 4. Isolering: Hvis dit hjem er dårligt isoleret, vil det kræve mere energi at varme det op, hvilket kan resultere i en dyrere elvarmeregning. Omvendt kan hjem, som er godt isoleret, drage fordel af elvarme, især hvis de bruger effektive varmesystemer.

I september 2015 udsendte SKAT retningslinjer vedrørende beregning af reduceret elvarmeafgift for elopvarmede helårsboliger med solceller eller vindmøller (nettoafregningsgruppe 6).

Retningslinjerne præciserer, hvordan egenproduktion af elektricitet, der udveksles med elforsyningsnettet, skal indgå i opgørelsen af den mængde elektricitet, der kvalificerer til reduceret elvarmesats.

Som følge af retningslinjerne skal den mængde elektricitet, der leveres til elforsyningsnettet forud for forbruget, modregnes i de 4.000 kWh, som er underlagt fuld elafgift.

top