Værd at vide når du parkerer på offentligt område

Parkerer du på et offentligt område, er det de offentlige myndigheder, der fører kontrol.

Kommunerne skal overholde færdselsloven

Reglerne i færdselsloven er gældende for alle kommuner, og den enkelte kommune kan ikke indføre strengere regler, men godt indføre lempelser – f.eks. kan en kommune godt tillade, at man må parkere med to hjul på fortovet.

Hvis kommunen lemper på reglerne, skal kommunen udstede en lokal parkeringsbekendtgørelse, som borgerne skal kunne se på kommunens hjemmeside.

Færdselsloven siger bl.a., at du:

  • Ikke må parkere på kørebanen på hovedveje uden for tættere bebygget område
  • Ikke må parkere eller standse, så det er til fare eller ulempe for den øvrige trafik
  • Kun må parkere i højre side af vejen i færdselsretningen – med mindre, der er tale om en mindre befærdet vej
  • Her må du gerne parkere i venstre side af vejen
  • Ikke må parkere foran en indkørsel til ejendom (heller ikke din egen)
  • Ikke må parkere på cykelstier, fortove, gangstier, midterrabatter eller helleanlæg
  • Ikke må parkere 5 meter før et fodgængerfelt
  • Ikke må parkere op til 5 meter før en svingbane

Spørgsmål og svar

Får du en bøde på en offentlig vej, koster det 510 kr. Parkerer du ulovligt på en handicapplads eller foran en port, er bøden på 1020 kr.

Overtræder du et standsningsforbud på et offentligt område, er der ingen krav om, hvor længe bilen skal observeres, før der kan udstedes en p-bøde. Overtræder du et parkeringsforbud på et offentligt område, skal bilen observeres i mindst tre minutter.

På offentlige områder skal parkeringszoner vises med skiltning, både ved indkørsel til zonen og som udgangspunkt inden for zonen.

Der gælder de samme parkeringsregler for motorcykler som for biler.

Personer med headset

Kundeservice har altid åbent

Ring 89 32 24 5289 32 24 52

Gå til hjælp

Send dit telefonnummer

så ringer vi dig op hurtigst muligt

top