Forstå din elregning fra OK på få minutter

Det kan for mange være svært at forstå sin elregning til fulde, og det har ofte heller ikke den største prioritet i en travl hverdag medmindre elregningen er højere end forventet.

Hvis du er elkunde hos OK, håber vi, at denne guide klæder dig bedre på til at danne dig et overblik og få en øget forståelse af din elregning. Her gennemgår vi de forskellige posteringer, som du finder fra på din elregning fra OK.

Hvor kan jeg se min elregning?

Som elkunde hos OK har du adgang til at se din elregning på selvbetjeningen Min OK.

Du har adgang til Min OK døgnet rundt og fra både mobiltelefon, tablet og computer.

Log ind på Min OK

Log ind på Min OK

Hvilke muligheder har jeg for betaling?

Når du skal betale din elregning, har du to forskellige muligheder for betaling. Med en elaftale hos OK kan du frit vælge mellem:

  • Månedlig betaling: Her modtager du en opgørelse over det reelle forbrug fra den foregående måned.
  • Aconto: Hvis du vælger aconto, betaler du det samme beløb hvert kvartal beregnet ud fra tidligere års elforbrug. Med hver faktura modtager du en opgørelse over forbruget fra sidste acontoperiode.

Hvad består elregningen af?

Det kan være svært at forstå sin elregning, der er mange ting at forholde sig til. Det vigtigste er at forstå, at udregningen på elregningen i virkeligheden indeholder 3 hovedelementer:

  1. En samlet oversigt over det beløb, du skal betale
  2. En opgørelse af dit elforbrug
  3. Den pris du i gennemsnit har betalt pr. kWh alt inklusiv
Mand sidder ved spisebord med computer og kvinde kommer gående i baggrunden

Sådan ser du udregningerne på din elregning

Hvis du ønsker at forstå elregningen til bunds, skal du gå til Min OK og vælge en udspecificeret fakturavisning. Her finder du følgende posteringer:

Klik på det enkelte punkt for at se en uddybende forklaring.

Illustration af din samlede elfaktura side 2

Forstå elregningen: Forklaring på posteringerne

'Forbrug' er summen af de kWh, der reelt er målt af dit netselskab i den angivne periode. Kolonnen 'kr. pr. kWh' viser din kWh-pris, den pris du skal betale i kroner pr. kilowatt-time.

Abonnementsbetaling til dit netselskab, som også nogle gange kaldes 'netselskabsabonnement'. Abonnementet dækker administration og målerleje. Netselskabet vedligeholder elnettet og kan også regulere abonnementet løbende. Du skal betale abonnement til dit netselskab uanset hvilken el-leverandør, du vælger.

Har du solceller, så indgår 'Rådighedsbetaling' og særligt abonnement til producenter også i beløbet.

Denne post viser tidligere fremsendte fakturaer på dit forventede elforbrug (acontofaktura).  Posten 'Fast betaling til netselskabet' bliver også aconto-opkrævet. Hele beløbet bliver modregnet din opgørelse.

Dit forventede årsforbrug af el beregnet ud fra tidligere års elforbrug eller efter aftale med dig.  Betalingen for dit forventede årsforbrug af el deles i 4 lige store dele og opkræves kvartalsvis.​​

Dit forventede elforbrug angives i kWh. Du kan ringe til os på 89 32 24 9889 32 24 98 og få det justeret.

Denne post på elregningen viser, hvilket elprodukt du har valgt hos OK. Du finder samme information på selvbetjeningen Min OK, som du også har adgang til som elkunde hos OK.

  • Flexprisproduktet følger markedsprisen på el op og ned time for time. Så kan du med fordel placere dit elforbrug, når strømmen er billigst.
  • Fastprisproduktet er en fastlåst elpris for 6 måneder ad gangen, uanset hvornår du bruger strømmen.
  • Variabelpris er en gennemsnitspris af alle flexpriser, der har været i løbet af forbrugsmåneden og er uafhængigt af, hvornår på døgnet du bruger strømmen.

'Kontonummeret' er dit kontonummer hos OK. Hvis du ringer eller skriver til os, er det en god ide at have det klar, så vi nemt kan finde dig frem i vores system.

'Forbruger' er den eller de personer, som har indgået en aftale med OK om levering af el til adressen.​​

'MålepunktsID' på elfakturaen fortæller hvilken adresse, din måler hører til. Det kan ske, at du skal oplyse dette nummer, hvis du skifter el-leverandør.​ MålepunktsID er altid 17 cifre, og de første 7 cifre er 5713131.

Hvis du bruger mere end 500 kWh om året, betaler du ikke abonnement på el til OK. Du betaler kun netselskabsabonnement, som bliver opkrævet under posten 'Fast betaling til dit netselskab'.

Netselskabets pris pr. kWh for at transportere strøm frem til din stikkontakt.

Elafgift er en statsafgift, der pålægges hver kWh du har brugt. Dækker både elafgift, tillægsafgift, eldistributionsafgift, elsparebidrag og energiafgift på vegne af staten.

PSO (betaling til vindmøllestøm, decentral kraftvarme og forskning i grøn energi). Se om PSO-midlernes anvendelse på www.ens.dk. PSO-afgiften ved at blive udfaset fra din elregning.

Staten pålægger 25 % moms på alle poster på elregningen med undtagelse af særlige gebyrer.

Betaling til dit netselskab for specifikke ydelser, f.eks. målerundersøgelse, gentilslutning af strøm, afbrydelse af strøm, nedtagning af måler og lignende.​​​

Hvordan sparer jeg penge på min elregning?

Se nogle af de mest oplagte metoder til at spare penge på din elregning.

Du kan f.eks. begynde at være mere opmærksom på dit elforbrug og finde nye måder at spare på elektriciteten. Du kan eksempelvis læse OK's elsparetips, som kan hjælpe med at reducere størrelsen på din elregning.

Læs OK's tips til at spare penge på el

En oplagt måde at få en billigere elregning på, er ved at kigge på din eksisterende aftale og vurdere, hvorvidt det kan betale sig at skifte elselskab.

Læs mere om skift af elselskab

Hvis du i dag opvarmer din bolig med en varmepumpe for eksempel: luft til vand-varmepumpe, jordvarmeanlæg eller via elvarme har du muligheden for at få reduceret din elafgift på den del af dit årlige elforbrug, som overstiger 4.000 kWh.

Læs også: Hvad er afgift på min elregning?

Mere om din elregning

En elregning er en oversigt over dit elforbrug for en bestemt periode. Her kan du aflæse dit forbrug i kWh samt se prisen, du betaler, pr. kWh.

Hos OK har vi gjort det nemt for dig at forstå og få overblik over din elregning. Som elkunde hos OK kan du vælge, om du foretrækker din elregning som simpel fakturavisning, eller om du foretrækker den udspecificerede fakturavisning, hvor fakturaren indeholder oplysninger om prisen på distribution af el, elafgift, offentlige forpligtigelser og moms.

Læs meget mere om billig og grøn el fra OK

Et normalt elforbrug afhænger af, hvor mange mennesker, samt hvilken type bolig, der er tale om. F.eks. vil man typisk anslå elforbruget for en lejlighed (uden vaskemaskine og tørretumbler) til at ligge på omkring 1.600-2.200 kWh med én eller to personer i boligen.

Det samlede elforbrug i et hus er samlet set større sammenlignet med en lejlighed. Her anslås elforbruget typisk til at ligge omkring 4.400-5.000 kWh årligt for en husstand med 4 personer.

OK tilbyder grøn el fra danske, bæredygtige energikilder - prøv OK's beregner og se, hvad el fra OK koster.

Modtagelsen af din elregning afhænger af hvilken eludbyder, du har, samt hvilken aftale du har med dit elselskab. Nogen foretrækker at modtage deres elregning månedligt, hvor andre foretrækker at den modtages kvartalsvist eller årligt.

På Min OK kan du vælge, om du vil afregne dit elforbrug månedligt eller kvartalsvis. Læs mere her.

Bliv klogere på, hvornår du modtager din elregning som elkunde hos OK.

Som elforbruger vil du typisk modtage en faktura 4 gange om året (kvartalsvis). Baseret på din aftale og hvilken eludbyder, du har, kan det sagtens variere fra elforbruger til elforbruger.

Som elkunde hos OK vil du modtage 4 fakturaer for din el årligt. Det resulterer i 3 acontoopkrævninger samt 1 årlig opgørelse med tilhørende acontoopkrævning.

Har du solceller eller elvarme, så laves opgørelsen 1 gang årligt.

Læs mere om elregninger fra OK

Stadig i tvivl om elregningen?

Hvis du efter at have læst denne guide stadig er i tvivl om din elregning, er du altid velkommen til at kontakte OK's dygtige kundeservice på 89 32 24 9889 32 24 98. Vi sidder klar ved telefonen og hjælper dig gerne med personlig rådgivning om din elregning.

Kvinde med headset
top