Månedsopgørelser på elvarme

Reduceret elafgift

Hvis du benytter elektricitet som primær opvarmning i din bolig - enten i form af varmepumpe (herunder jordvarme), el-ovne eller el-paneler - kan du få reduceret elafgiften på dit årlige forbrug over 4.000 kWh. Dit årlige forbrug under 4.000 kWh vil blive afregnet til fuld elafgift.

En forudsætning for at opnå reduceret elafgift er, at én af ovenstående varmeinstallationer er registreret som primær opvarmningskilde i BBR-registret. Du kan tjekke, hvad der er registreret på din BBR-meddelelse under punktet ’Energioplysninger’.

Hvid villa med tændte lamper udendørs og inde

Spørgsmål og svar

Hos OK kan vi nu tilbyde vores elvarmekunder at blive løbende opgjort hver måned i stedet for kun én gang om året pr. 31. december, som du hidtil har været vant til.

Standardværdien på 4.000 kWh skal divideres med 365 dage (skudår 366 dage), således at du som udgangspunkt bliver afregnet 10,959 kWh pr. dag til fuld elafgift.

Se statens gældende og historiske satser

Den del af dit daglige forbrug, som overstiger 10,959 kWh, vil blive afregnet til reduceret elafgift.

Se statens gældende og historiske satser

Elvarmeåret går fra 1. januar til 31. december, hvorefter det nulstilles og starter forfra. Derfor er det nødvendigt at lave en genberegning af dit samlede årlige elforbrug.

Hvis det ender under 4.000 kWh, betaler du fuld elafgift af alle kWh og vil modtage en opkrævning fra OK.

Hvis elforbruget derimod ender over 4.000 kWh, betaler du fuld elafgift op til de 4.000 kWh og reduceret elafgift af resten.

Flere artikler om el

top