Sådan læser du færdselstavler og P-skilte

Har du stået foran et P-skilt eller en færdselstavle og været i tvivl om, hvorvidt du måtte parkere eller ej? Så er du garanteret ikke alene. På denne side finder du regler og gode råd, der forhåbentlig gør skiltene lettere at forstå i fremtiden.

Sådan læser du et P-skilt eller færdselstavle - en huskeregel

En generel huskeregel når du skal læse P-skilte og færdselstavler er, at du som udgangspunkt altid skal læse dem oppefra og ned, hvis skiltet indeholder flere tavler på et samlet skilt.

Det øverste skilt kaldes for hovedtavlen og de efterfølgende kaldes for undertavler. Undertavlerne kan sagtens indeholde vigtig information, der relaterer sig til hovedtavlen.

Parkeringsskilt med tidsangivelser
Billede af parkering og standsning forbudt-skilte

Standsning forbudt og parkering forbudt

De to færdselstavler ovenfor er to af de skilte, man oftest støder på som bilist. Til venstre er det standsning forbudt-skiltet, til højre parkering forbudt-skiltet.

Standsning forbudt forbyder enhver form for standsning på kørebanen, som ikke sker af hensyn til den øvrige færdsel. Du må altså hverken standse heller parkere i det område, skiltet er gældende.

Parkering forbudt forbyder parkering på kørebanen. Det er altså kun tilladt at standse i kort tid.

Nærmere indhold om forbuddene kan desuden være angivet på undertavler til hovedtavlen. I begge disse tilfælde fortæller pilene på undertavlerne, at forholdene gælder fra skiltet og bagud til forrige vejkryds og frem til næste vejkryds.

Læs mere om parkering med OK-appen

En parkering er enhver form for hensætning af din bil - med eller uden fører i mindst tre minutter. 

Det regnes dog ikke for en parkering i færdselsloven, hvis du holder stille i mere end tre minutter for f.eks. at tage passagerer med i bilen eller læsse gods af eller på din bil.

En parkering må kun ske i højre side af vejen i færdselsretningen. På mindre veje og ensrettede veje kan du dog parkere i venstre side. Generelt må en parkering dog ikke være til fare eller ulempe for færdslen.

Biler og parkering forbudt skilt

En standsning er enhver form for hensætning af din bil - med eller uden fører i højst tre minutter. 

Det regnes ikke for en standsning i færdselsloven, hvis du f.eks. er nødt til at holde stille i tæt trafik.

En standsning må kun ske i højre side af vejen i færdselsretningen. På mindre veje og ensrettede veje kan du dog standse i venstre side. Generelt må en standsning dog ikke være til fare eller ulempe for færdslen.

Billede af parkering og standsning forbudt-skilte

Hvad betyder klokkeslættene?

Under færdselstavlen kan der være undertavler med tidsangivelser, der fortæller, hvornår skiltet gælder. Er der ikke anført nogen klokkeslæt, gælder skiltet altid, alle dage og hele døgnet rundt.

  • Er klokkeslættene med sort eller hvid skrift, gælder forholdet på hverdage.
  • Er klokkeslættene sat i parentes, gælder forholdet på lørdage.
  • Er klokkeslættene skrevet med rød skrift, gælder forholdet på søn- og helligdage.

Skiltets hovedtavle og undertavler her fortæller altså, at her må du parkere fra skiltet og bagud til forrige kryds og frem til næste kryds. Har du en gyldig P-billet, må du parkere her i tidsrummet 8-23 på hverdage, 8-23 på lørdage og 8-18 på søn- og helligdage. Udenfor disse tidsrum vil parkering her være gratis.

Under et skilt som dette kan der også på en undertavle være anført en tidsbegrænsning for parkeringen, f.eks. 15 eller 30 minutter, 1 eller 2 timer.

Mere om parkering med OK-appen

Tip: Læg færdselstavlen ned

Færdselstavler har ofte en eller flere pile, der fortæller dig, hvilken retning skiltet gælder i. Hvis pilen peger opad, gælder skiltet fra standeren og frem til det næste vejkryds. Peger pilen derimod nedad, gælder skiltet fra standeren og bagud til forrige vejkryds. Samme tavle kan også have pile i begge retninger - som set i eksemplet ovenfor.

Bliver du i tvivl om, i hvilken retning skiltet gælder, kan du altid stille dig foran skiltets forside og forestille dig, at du lægger skiltet ned på vejen i kørselsretningen - dermed vil pilene pege i de retninger, skiltet gælder.

Orienter dig ikke kun via færdselstavlerne

Ser du dette skilt, må du selvfølgelig gerne parkere. Uanset skiltningen skal du dog også altid huske at overholde de andre regler i færdselsloven.

Du må eksempelvis ikke parkere foran en ind- og udkørsel og standse eller parkere for tæt på et vejkryds eller for tæt på en spærrelinje.

Parkeringsskilt med pil
top