Hvordan bliver mit elforbrug gjort op hos OK?

​Minimum 1 gang om året modtager OK opgørelsen over dit elforbrug. Det er dit netselskab, der leverer aflæsningsdata fra din elmåler.

OK periodiserer dit elforbrug efter sæsonudsving, og har du en variabel pris på din el vægtes forbruget med månedsprisen. Har du derimod en elaftale til fast pris, så er den periodiske fordeling ikke relevant, da din elpris er fast.​

Læs mere om el fra OK

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

top