Hvordan bliver mit elforbrug gjort op hos OK?

​Minimum 1 gang om året modtager OK opgørelsen over dit elforbrug. Det er dit netselskab, der leverer aflæsningsdata fra din elmåler.

OK periodiserer dit elforbrug efter sæsonudsving, og har du en variabel pris på din el vægtes forbruget med månedsprisen.

Læs mere om el fra OK

Visning af elforbrug på selvbetjeningen Min OK på en tablet

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

top