Alternative brændstoffer

Vores ambition er nu og i fremtiden, at vi vil levere den energi og det brændstof, som vores kunder efterspørger. Derfor er vi engageret i en række tiltag med det formål at introducere alternative brændstoffer på det danske marked. Foreløbig har vi introduceret tre alternative drivmidler på vores tankstationer.

Brinttankstationer

Sammen med NEL Hydrogen A/S og Strandmøllen A/S danner vi konsortiet Danish Hydrogen Fuel (DHF), som indtil udgangen af 2020 havde opført fire brinttankstationer ved eksisterende tankstationer i henholdsvis Korsør, Aarhus, Kolding og Esbjerg.

I dag er den daglige drift overtaget af Everfuel A/S, som har et større netværk af brintstationer. DHF leverer stadig brint og teknologi til de fire OK-stationer.

Lader til elbiler

På nogle af vores tankstationer har vi opstillet vores egenudviklede og danskproducerede el-ladestander. Den er tegnet, bygget og udviklet sammen med vores mangeårige samarbejdspartner Hamag A/S, som også bygger vores øvrige tankstationer. Selve elmåleren kommer desuden fra vores datterselskab Kamstrup.

El-ladestanderen lader med en effekt på 22 kW, og det tager ca. to timer at oplade et tomt batteri.

Elbil og ladestander

BioGas-stationer i København

Sammen med E-on driver vi nogle BioGas-tankstationer i Københavnsområdet. Ifølge Energistyrelsen er biogas det mest klimarigtige brændsel i den tunge transport, fordi biogasproduktion både erstatter fossile brændsler i transportsektoren og reducerer udslip fra gylle på landbrugsmarkerne, der ellers ville udlede både metan- og lattergas.

Mere om Transport-BioGas

Tank Biogas hos OK

Der er stigende efterspørgsel på biogas til transport. Det har blandt andet medført, at en stor del af skraldebilerne i Københavns Kommune er skiftet til biogas.

top