Hvad gør jeg, hvis mit naturgasfyr er gået i stå?

Hvis du oplever driftsstop på dit gasfyr, så tjek følgende punkter:

Vandmangel:

Kig på gasfyrets manometer. Trykket i anlægget skal være mellem 1 og 2 bar.

Sådan fylder du vand på dit gasfyr

Strøm til gasfyret:

  • Kontroller om der er strøm til fyret
  • Er der tændt for kontakten som sidder på væggen eller på fyret?
  • Er sikringen i el-skabet i orden?
  • Mangler der strøm til huset – så kontakt dit elselskab

Aftrækssikring:

Alle fyr med åben forbrænding og gasblæsebrændere har en aftrækssikring monteret. Hvis dit gasfyr har en aftrækssikring, kan du prøve at genindkoble den. Aftrækssikringen kan slå fra ved forstoppelse i skorsten eller aftræk, og kraftig blæst, eller hvis der er en tørretumbler eller emhætte tæt på fyret.

Overkogs-termostat:

Alle gasfyr er forsynet med en overkogstermostat.
På nogle gasfyr skal du selv genindkoble overkogstermostaten, se evt. i manualen til dit gasfyr. Hvis dit gasfyr har været meget højt oppe i temperatur, så vent til temperaturen er faldet, før du genindkobler overkogstermostaten.

Lyser fejllampen rødt:

Har dit gasfyr en fejllampe eller en fejlknap der lyser, så tryk på reset-/genindkoblingsknappen. Hvis fyret går ud straks igen, skal du kontakte OK på 50 13 14 1550 13 14 15.

Genindkobling må højst forsøges to gange.

Gaslugt/gasmangel:

  • Ved gaslugt: Luk straks for gasstophanen og kontakt dit lokale gasselskab
  • Ved gasmangel: Tjek at der er åbnet for gassen. Kontakt dit gasselskab for information om gasforsyningen

Automatik:

Har dit gasfyr tilsluttet varmeautomatik, skal du kontrollere, om indstillingen er korrekt.

Sæt automatikken på manuel og tjek batterier i rumenheden.

Er der fortsat driftsstop?

Oplever du fortsat driftsstop kan du ringe til OK på telefon 50 13 14 1550 13 14 15

Læs mere om gasfyrsservice

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

top