Erik Larsen

​Født: 4. december 1958

Gruppe: Øst/Forbruger

Medlem af OK’s hovedbestyrelse siden: 2012​

Baggrund:

- Jeg stammer fra Oreby ved Skælskør og blev i 1979 uddannet landmand. Efter et par år som bestyrer på en gård, købte jeg i 1982 min første landbrugsejendom, og jeg har siden dengang været selvstændig. Igennem årene har jeg udviklet mit landbrug med søer og planteproduktion og producerer i dag omkring 19.000 slagtesvin om året.

Jeg driver landbrug i I/S med min søn. Jeg har i mange år arbejdet med bestyrelsesarbejde og er i dag medlem af Forretningsudvalget og Hovedbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer, hvor jeg samtidig er formand for Sektor Gris.

Jeg er næstformand i OK Amba. og sidder med i bestyrelsen i datterselskaberne Kamstrup A/S , Danoil A/S samt EnergiData. Jeg er også næstformand i Sparekassen Sjælland/Fyn, så jeg har en bred bestyrelseserfaring.

Fritidsinteresser:

- Jeg er involveret i mange ting, så det er sparsomt med fritid, men når der er mulighed for det, kan jeg godt lide at gå på jagt.

Hvad var din bevæggrund for at gå ind i bestyrelsesarbejdet i OK?

- Jeg har siddet i OK’s repræsentantskab i tre år og synes, det er en spændende virksomhed, som har mange udviklingsmuligheder. Desuden mener jeg også, at jeg via mine erfaringer har noget at bidrage med, og derfor gik jeg ind i bestyrelsesarbejdet.

Hvad er din mærkesag som bestyrelsesmedlem i OK?

- Det er en klar mærkesag for mig, at OK forbliver et andelsselskab, hvor det er medejerne, der har ejerskabet. Derudover er det også meget vigtigt, at der sker en bred forretningsudvikling, så vi har flere ben at stå på.

Jeg vil sikre, at OK forbliver et andelsselskab med direkte ejerskab af forbrugerne og forhandlerne. OK er et veldrevet energiselskab, og vi investerer i fremtiden med den grønne omstilling. OK skal også fremover drives som en sund virksomhed, hvor en del af overskuddet skal tilbage til andelshaverne. OK skal støtte op om det lokale samt sportsklubberne rundt i landet.

Hvorfor er andelstanken stadigvæk en god tanke?

- Det er den for mig, fordi man får et ejerskab til virksomheden, og står sammen med andre omkring den. Man løfter i flok, og det er for mig en god ting. Samtidig kan jeg også rigtig godt lide den direkte indflydelse, man har som medejer i et andelsselskab som OK.

Øvrige tillidshverv

  • Bestyrelsesmedlem i Danish Crown
  • Bestyrelsesmedlem i Tulip Food Company
  • Bestyrelsesmedlem i Virksomhedsbestyrelsen – Landbrug & Fødevarer
  • Næstformand i Dansk Svineproduktion – Landbrug & Fødevarer
  • Medlem af Regionsudvalget Øst i Nykredit

Mød hovedbestyrelsen

Se medlemmerne af OK's hovedbestyrelse og læs mere om hvert medlem.

Se OK's hovedbestyrelse

top