Henrik Andersen

​Født: 1. april 1966

Gruppe: Øst/Forhandler

Medlem af OK’s hovedbestyrelse siden: 2008

Baggrund:

- Jeg har haft en lang og succesfuld karriere i Datailbranchen som uddeler i Superbrugsen Højby i 15 år. Jeg har været med til at øge omsætningen fra 68 mio. kr. til 100 mio. kr. og et stabilt overskud.

Detalihandel har altid været en stor del af mit liv, da jeg kommer fra en handelsfamilie på Djursland. I min fritid nyder jeg at læse, spille padel, cykle, ro i kajak, sejle og tilbringe tid med min familie.

Henrik Andersen

Hvad var din baggrund for at gå ind i bestyrelsesarbejdet i OK?

- Jeg har fulgt OK’s udvikling i mange år pga. mit arbejde i brugsforeninger. Her har jeg tænkt, at jeg kunne bidrage til virksomheden med mine erfaringer, og derfor stillede jeg op.

Hvad er din mærkesag som bestyrelsesmedlem i OK?

- Min mærkesag er, at strukturen som andelsselskab opretholdes og budgetterne holdes. I den forbindelse er det meget centralt for mig, at der er et godt samarbejde imellem hovedbestyrelsen og direktionen. For det er vigtigt med et godt samarbejde, hvis de målsætninger, vi beslutter os for, skal nås. Et af de vigtige mål for mig er, at vi finder nye markeder for OK, som kan være med til at sikre selskabet fremadrettet.

Hvorfor er andelstanken stadigvæk en god idé?

- Jeg tror på, at det demokratiske system, som ligger i andelstanken, giver nogle gavnlige synergieffekter. For med mange andelshavere er der mange ressourcer tilgængelige inden for egne rækker, som på hver deres måde kan bidrage med kompetencer og ideer, og det er en kæmpe styrke for OK. Samtidig har andelshaverne også fingeren på pulsen omkring, hvad der foregår lokalt, og det har vi også stor glæde af, for så så kan vi reagere på det og tilpasse os efter det.

Du skal stemme på mig, fordi...

- Jeg har fulgt OK's udvikling gennem mange år og har haft æren af at være formand i de seneste 12 år. Jeg er særligt opmærksom på den omstilling, som OK har gennemgået fra at være et olieselskab til at være forbrugernes foretrukne energivalg.

Jeg ønsker at fortsætte arbejdet med at udvikle OK og sikre, at vi kan tilbyde forhandlerne en stærk forretningsmodel, der kan føre os frem mod 2050, hvor vi skal stopppe udvindingen af forssile brændstoffer fra undergrunden.

Jeg tror på, at andelsstrukturen i OK skaber synergieffekter, hvor mange andelshavere kan bidrage med deres unikke kompetencer og ideer. Jeg ser det som en styrke for OK, og derfor stiller jeg op til valget for at bidrage med min viden og erfaring til virksomheden.

Øvrige tillidshverv

  • Tidligere formand for grundejerforening med 260 husstande i Kirke Såby
  • Bestyrelsesmedlem i Højby Erhvervsforening
  • Bestyrelsesmedlem i Vækstgruppen

Mød hovedbestyrelsen

Se medlemmerne af OK's hovedbestyrelse og læs mere om hvert medlem.

Se OK's hovedbestyrelse

top