Per Lykkegaard Christensen

Født d. 12. december 1959

Gruppe: Nord/Forbruger

Medlem af OK ’s hovedbestyrelse siden: 2022

Hvad er din baggrund?

- Opvokset i Hjallerup, uddannet landmand og været gårdejer siden 1984. Driver et landbrug med planteavl på ca. 2300 Ha. Vi dyrker bl.a. industrikartofler, som leveres til AKV Langholt, hvor jeg har været i bestyrelsen siden 1998 (næstformand 2010- 2023)

Siden 2006 har jeg haft konsulentfunktion for to danske selskaber – Blahova ApS og Donau Agro ApS, som er danskejede planteavls landbrug i Slovakiet. Der dyrkes i alt 26.000 Ha. For nuværende arbejder jeg bl.a. på at etablere solcellepark på 280 Ha på vores arealer. Den forventes taget i brug i 2025.

Desuden er jeg formand en arbejdsgruppe af landmænd, som vil etablere et A.M.B.A. med henblik på at blive leverandør og medejer af et energianlæg, hvor der skal produceres energi af restprodukter fra planteavl.

Per Lykkegaard Christensen

Fritidsinteresser:

Jagt, familie, venner og rejser.

Hvad var din bevæggrund for at gå ind i bestyrelsesarbejdet i OK?

Som landmand har jeg gennem mange år arbejdet indenfor andelstanken, og kender processen med andelshavernes indflydelse.

Hvad er din mærkesag som bestyrelsesmedlem i OK?

Det er for mig vigtigt, at OK er et andelsselskab. Forbrugerne er ejere og derfor skal virksomheden hele tiden tilpasse sig forbrugerne.

En del af overskuddet i andelsselskabet bliver udbetalt til foreningslivet i lokalområderne og til andelshaverne. Dette gøres med hensyntagen til, at OK stadig er konkurrencedygtig og i udvikling, som er tilpasset det omgivende samfund.

Herunder er det også vigtigt, at OK kan og vil tilpasse sig markedet med grøn energi.

Øvrige tillidshverv

  • Bestyrelsesmedlem i AKV Langholt A/S
  • Bestyrelsesmedlem AKV Sourcing & Supply A/S
  • Bestyrelsesmedlem Donau Agro ApS
  • Bestyrelsesmedlem Farmas ApS
  • Bestyrelsesmedlem Redet A/S

Mød hovedbestyrelsen

Se medlemmerne af OK's hovedbestyrelse og læs mere om hvert medlem.

Se OK's hovedbestyrelse

top