Hvor hurtigt kommer jeg til behandling på sygehus, hvis jeg har en familie360-forsikring?

I Danmark er der så vidt muligt frit sygehusvalg. Det kan dog være en udfordring, når man står i en sygdomskritisk situation at finde ud af de gældende regler for frit sygehusvalg og ventetidsgarantier.

Med OK Familie360-forsikring sikrer din uafhængige kontaktsygeplejerske netop, at du og familien altid udnytter jeres patientrettigheder optimalt og kommer hurtigst muligt til den rette udredning og behandling.

Læs mere om OK Familie360-forsikring

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

top