Hvornår dækker OK Husforsikring tørkeskader?

Tørkedækningen med OK Husforsikrings dækker når:

  • DMI's tørkeindeks i gennemsnit har været 9,0 (på en 10-punktsskala) i den kommune, hvor huset ligger.
  • Tørken har varet i minimum 30 dage op til skadedatoen.

DMI anslog ud fra den definition, at tørkeperioden i sommeren 2018 var mere end 50 dage.

De to mest afgørende faktorer for beregning af tørkeindekset er mængden af nedbør, der tilfører vand til jorden, og solstråling, der fjerner vandet ved fordampning.

Allerede eksisterende sætningsskader på huset er ikke dækket af tørkedækning.

Tørkedækningen ophører, hvis der på et senere tidspunkt kommer en egentlig tørkesikring af husejere, som man eksempelvis kender fra den offentlige stormflodsordning.

Læs mere om OK Husforsikring

Tydelig revne i hvid murstensvæg

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

top