Hvad dækker retshjælpsforsikring?

Retshjælpsforsikringen, som er en del af indboforsikringen, dækker omkostninger i forbindelse med visse private retstvister. En tvist skal i denne forbindelse forstås som en uenighed af retlig art.

Det er de til enhver tid gældende forsikringsbetingelser for retshjælpsforsikringen, der lægges til grund for dækningen, herunder de til enhver tid gældende forsikringssummer og selvrisici.

Erstatningspligt er for én forsikringsbegivenhed som udgangspunkt begrænset til 175.000 kr., men afhænger dog af, hvornår tvisten er opstået.

Læs mere om OK Indboforsikring

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

top