Hvad sker der ift. OK Lønforsikring, hvis jeg får tilbudt et midlertidigt arbejde i min ledighedsperiode?

OK Lønforsikring dækker ikke, hvis du bliver opsagt fra en midlertidig stilling. Men har du allerede opnået ret til at få udbetalt dækning, så kan du i ledighedsperioden blive godkendt til at tage midlertidigt arbejde i op til 12 måneder, når arbejdet er hos en ny arbejdsgiver.

Udbetalingerne fra din OK Lønforsikring sættes i bero under det midlertidige arbejde. Udbetalingerne fra forsikringen kan fortsætte efter, at det midlertidige arbejde er afsluttet, uden der indtræder en ny selvrisikoperiode.

Det er dog nødvendigt, at du kontakter forsikringsadministrationen, inden du begynder arbejdet.

Læs mere om OK Lønforsikring

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

Andre spørgsmål og svar om lønforsikring

top