Jeg er ledig og holder ferie med feriekort fra en tidligere arbejdsgiver i to uger. Kan jeg samtidig få udbetaling fra OK Lønforsikring?

Ja, hvis du afholder normalt optjent ferie på op til 5 ugers varighed (i henhold til ferielovens regler), afbryder vi ikke udbetaling af forsikringsydelser. Uanset hvornår du afholder ferien, kan den samlede ferieafholdelse for en arbejdsløshedsperiode aldrig overstige 5 uger.

Så hvis du afholder mere end 5 ugers ferie, mister du retten til yderligere forsikringsydelser, indtil du igen har været beskæftiget som lønmodtager i et fast job i en periode på mindst 6 sammenhængende måneder (med minimum 16 timer om ugen).

Læs mere om OK Lønforsikring

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

Andre spørgsmål og svar om lønforsikring

top