Kan jeg få udbetalt OK Lønforsikring, hvis der er rejst krav om løn i min opsigelsesperiode?

​Nej. Lønforsikringen kan ud fra forsikringsretlige principper ikke udbetales med forbehold, men først når dit lønkrav er endeligt afklaret.

Bliver du ledig, fordi din arbejdsplads er gået konkurs, vil du kunne søge om dækning fra Lønmodtagernes Garantifond (LG). Efter udløbet af LG-perioden får du ret til ydelser fra både a-kassen og lønforsikringen.

Læs mere om OK Lønforsikring

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

Andre spørgsmål og svar om lønforsikring

top