Hvad hvis jeg bliver arbejdsløs kort tid efter, jeg har tegnet OK Kortforsikring?

OK Kortforsikring har en kvalifikationsperiode på 3 måneder, der starter den dag, som forsikringen træder i kraft. Forsikringens ikrafttrædelsesdato fremgår af den tilsendte forsikringspolice.

Det vil sige, at hvis du inden for de første 3 måneder efter forsikringen er trådt i kraft:

  • bliver opsagt skriftligt eller mundtligt
  • modtager varsel eller anden form for meddelelse om opsigelse
  • bliver arbejdsløs

- så dækker OK Kortforsikring ikke.

Læs mere om betingelserne for OK Kortforsikring (pdf)

Læs mere om OK Kortforsikring

Hånd der holder et rødt OK Kort

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

top