Kan jeg få forsikringsydelser udbetalt fra OK Kortforsikring, hvis jeg tager et midlertidigt arbejde?

Hvis vi udbetaler forsikringsydelser fra OK Kortforsikring på grund af ufrivillig arbejdsløshed, har du ret til at tage midlertidigt arbejde i op til 12 måneder og efterfølgende få yderligere ydelser på dit OK Kort betalt.

Hvis dit midlertidige arbejde er mere end 3 måneder, skal du skriftligt meddele os det, før du påbegynder det midlertidige arbejde.

Vi udbetaler ikke forsikringsydelser for den periode, hvor du er i arbejde og ikke er berettiget til dagpenge.

Imidlertid vil forsikringsydelserne på gru​nd af ufrivillig arbejdsløshed fortsætte efter afslutningen af det midlertidige arbejde, når der foreligger dokumentation for en ny periode med 30 sammenhængende hele dages arbejdsløshed.

Læs mere om OK Kortforsikring

Hånd der viser et rødt OK Kort frem

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

top