Dækker OK Sommerhusforsikring indbo i sommerhuset?

Det fremgår af policen, om din OK Sommerhusforsikring også omfatter indboet. Gør den det, er du dækket ved skader på sommerhuset almindelige private indbo, dvs. de ting, der naturligt hører hjemme i et sommerhus. Brud på glas og sanitet, som f.eks. toilettet eller badekar er også dækket af sommerhusforsikringen.

Har du taget ting fra dit helsårshus med ud i sommerhuset, er disse genstande dækket af den indboforsikring du har på din faste bopæl, fordi det er ting, du midlertidigt har uden for forsikringsstedet.

Læs mere om OK Sommerhusforsikring

Farverige legeredskaber i sand

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

top