Hvad dækker OK Sommerhusforsikring?

Du bestemmer selv, hvordan du vil sammensætte din OK Sommerhusforsikring, men vi anbefaler, at du vælger disse fire dækninger:

  • Bygningsbrand. Dækker blandt andet brand, lynnedslag og elskader, f.eks. kortslutning i HFI-relæ
  • Bygningskasko. Dækker rigtig mange skader på dit sommerhus og er også inkl. husejeransvar og retshjælpsforsikring. Kasko dækker f.eks. stormskade og vandskade efter skybrud og tøbrud. Hærværk, skader efter indbrud og brud på glas og sanitet er også dækket.
  • Svamp og insekt. Dækker skader pga. træødelæggende svampe og insekter, f.eks. svampeskade i gulvkonstruktion
  • Indboforsikring med/uden elskade. Dækker ting i huset ved indbrud, brandskade og vandskade. Dækker også udstyr udenfor, f.eks. cykler, haveredskaber, påhængsmotorer, småbåde, kanoer og kajakker. Vælger du at knytte elskade til indboforsikringen, er fladskærme og andet elektronik også dækket, f.eks. ved kortslutning.

Vil du gøre din forsikring endnu stærkere findes der tre tillægsforsikringer til OK's sommerhusforsikring:

  • Udvidet rørskade
  • Råd
  • Stikledning.

Læs mere om OK Sommerhusforsikring

Sommerhus med flagstang og vimpel

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

top