Hvornår dækker OK Sommerforsikring tørkeskader?

Tørkedækningen med OK Sommerhusforsikrings dækker når:

  • DMI’s tørkeindeks i gennemsnit har været 9,0 (på en 10-punktsskala) i den kommune, hvor huset ligger.
  • Tørken har varet i minimum 30 dage op til skadedatoen.

Ud fra den definition anslog DMI, at tørkeperioden i sommeren 2018 var mere end 50 dage.

De to mest afgørende faktorer for beregning af tørkeindekset er mængden af nedbør, der tilfører vand til jorden, og solstråling, der fjerner vandet ved fordampning.

Allerede eksisterende sætningsskader på huset er ikke dækket af tørkedækning.

Tørkedækningen ophører, hvis der på et senere tidspunkt kommer en egentlig tørkesikring af husejere, som man eksempelvis kender fra den offentlige stormflodsordning.

Læs mere om OK Sommerhusforsikring

Hånd på tørt græs i plænen

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

top