Vi oplever i øjeblikket ekstraordinært mange telefonkald til vores kundeservice. Der kan derfor være længere ventetid end normalt. Læs mere

El-afregning for solcelleejere (VE-anlæg)

Du har for nylig modtaget din årsopgørelse for el. Du har måske lagt mærke til, at årsopgørelsen ser anderledes ud, end den plejer. Vi har derfor samlet en række svar på de spørgsmål, som vi tænker, du måske har.

Én samlet regning og én kontakt vedr. el

Reglerne på el-området blev ændret d. 1. april 2016. Det betyder, at du altid skal kontakte OK, hvis du for eksempel har spørgsmål til dit elforbrug, din faktura eller skal melde flytning. Du modtager én samlet regning for alt vedrørende el, f.eks. dit elforbrug, distribution og afgifter.

Ændringer for kunder med VE-anlæg

Som kunde med VE-anlæg fik du indtil den 1. april 2016 en rabat på din nettarif og dit netabonnement. Den ordning blev ændret, og du skal også betale for transport af din el og et netabonnement. Du betaler rådighedstarif, rådighedsbetaling og abonnement.

  • Rådighedstariffen er betaling for transporten af den strøm du trækker fra det kollektive elnet, ligesom elforbrugere uden VE-anlæg betaler.

  • Rådighedsbetalingen – dækker den strøm dit VE-anlæg bruger i selve installationen. Beløbet er fastsat til 81,25 kr. inkl. moms årligt.

  • Abonnementet betales for kundeforholdet mellem dit netselskab og dig. Alle kunder der trækker strøm fra det kollektive elnet betaler et abonnement til netselskabet. Størrelsen af abonnementet afhænger af dit netselskab.

Hvorfor får jeg min årsopgørelse så sent?

Da de nye regler trådte i kraft pr. 1. april 2016 skulle du som elkunde have opgjort dit aftaleforhold med dit netselskab. For at sikre dig, som VE-anlægsejer, den fulde værdi af din egenproduktion i 2016 har Energinet.dk udviklet en løsning, som desværre har været forsinket og dermed forsinket vores årsopgørelse til dig.

Køb billig el hos OK

Hvorfor er min årsopgørelse delt op?

Før 1. april 2016 fik du to regninger. Én med distribution, elafgift og netselskabsabonnement fra dit elnetselskab, og én for dit elforbrug fra OK. Fra 1. april 2016 er dette nu samlet hos OK, som derefter betaler distribution, elafgift og netselskabsabonnement til dit elnetselskab. Den første del af din faktura indeholder således kun dit rene nettoelforbrug, og den anden del indeholder både nettoelforbrug og omkostninger til dit elnetselskab.

Hvordan beregner jeg mit samlede nettoelforbrug?

Du kan regne dit samlede nettoelforbrug ud ved at lægge de to perioders forbrug sammen.

Fælles brancheløsning sikrer dig stadig fuld effekt af nettoafregning i overgangsperioden

For at du som kunde skal få den fulde gevinst af din solcelleproduktion, har dit elnetselskab lavet en periodisering af dit nettoelforbrug fra 1. januar 2016 til 31. december 2016. Dette periodiserede nettoelforbrug er du som kunde blevet afregnet af dit elnetselskab.

Den resterende del af dit nettoelforbrug afregnes af OK som din el-leverandør. Derfor har du også måttet vente på din opgørelse.

Derved er det sikret at kunder med årlig nettoafregning i denne overgangsfase fastholder den fulde effekt af nettoafregning.

top