Opkrævning af systemtarif

1. januar 2024 indførte det statsejede monopolselskab Energinet en ny metode for opkrævning af betalinger. Din samlede elpris består af forskellige elementer, som OK opkræver for både staten og dit lokale netselskab. Her kan du læse, hvordan opkrævningen foregår.

Energinet opkræver et abonnement

Abonnementet er på 225 kr. årligt, og bliver opkrævet med 18,75 kr. månedligt. Begge beløb er inkl. moms.

Satser for systemtariffen og abonnementet kan læses på det statsejede Energinets hjemmeside.

Se de aktuelle tariffer

Køb billig el hos OK

Tarifmodel 3.0: Billigst at bruge strøm om natten

Fra 1. januar 2023 har netselskaberne kunne implementere Tarifmodel 3.0 med varierende distribution over hele døgnet efter belastningen på elnettet.

Tarifferne skal motivere os alle til at tænke mere over vores forbrug. Og med den nye model vil det være lige så afgørende, hvornår vi bruger strøm, som hvor meget vi bruger.

Se mere om Tarifmodel 3.0

Hvid villa med tændte udendørslys

Transparent og forståeligt

Energinet arbejder for at gøre deres tarifsystem så transparent og forståeligt som muligt, og du kan læse mere om ændringen af systemtariffen i deres faktaark herunder.

Læs Energinets faktaark

Vil du vide mere om din OK-elregning?

Det kan for mange være svært at forstå elregningen til fulde, og ofte har den måske heller ikke den højeste prioritet i en travl hverdag.

Derfor har vi lavet en guide, der klæder dig bedre på til at danne dig et hurtigt overblik og få bedre forståelse for din elregning.

Forstå din elregning på få minutter

Særligt for vores solcelle- og vindmøllekunder

Udover ovenstående varslede prisstigninger fra Energinet, som gælder for alle forbrugere i Danmark, kommer der en yderligere ændring af beregningsgrundlaget for nogle egenproducenter.

Nettoafregningsgruppe 6 (årsbaseret nettoafregning)

I dag beregnes Energinets tariffer på baggrund af anlæggets årlige opgjorte nettoforbrug (’Forbrugt fra net’ minus ’Leveret til net’). Pr. 1. februar 2024 vil Energinets tariffer blive beregnet på baggrund af anlæggets bruttoforbrug (’Forbrugt fra net’). Energinet skønner, at det vil give en gennemsnitlig merudgift på ca. 475 kr. årligt for gruppe 6 anlægsejere.

Statens elafgift er således det eneste priselement, som fortsat vil blive årsnettoopgjort fra 1. februar 2024.

Afregningsgruppe 3 (øjebliksafregning)

I dag beregnes Energinets tariffer på baggrund af anlæggets timeopgjorte forbrug (’Forbrugt fra net’). Denne beregningsmodel vil være uændret pr. 1. februar 2024.

top