Har du et normalt elforbrug?

Hvad er det gennemsnitlige elforbrug for den gennemsnitlige familie? Er din families strømforbrug større eller mindre sammenlignet med andres forbrug? Læs med her om, hvor stort det gennemsnitlige elforbrug er. Vi hjælper dig også med at effektivisere jeres elforbrug.

Elforbrug afhænger af bolig og familiestørrelse

Størrelsen af dit elforbrug, det antal kilowatt-timer, du/I bruger, varierer afhængig af flere faktorer:

 • boligtype
 • hvor mange I bor i husstanden
 • samt hvor mange el-apparater, og hvilke typer af apparater, I har i boligen.

Elforbruget i lejligheder er ofte mindre sammenlignet med elforbruget, hvis man bor i hus. Det skyldes, at man ofte ikke har de samme hårde hvidevarer til rådighed i en lejlighed som i et hus, såsom vaskemaskine og tørretumbler.

Herudover vil elforbruget også stige afhængig af antallet af personer i husstanden. Der er således forskel på, om du bor alene, deler lejlighed med en bofælle, bor med en partner, og ikke mindst om der er børn og i særdeleshed teenagere i husstanden, som ofte tilfører husstanden ekstra elektroniske enheder.

Desuden vil det også have noget at sige, om I opvarmer hele boligen eller dele af den med elvarme.

Hvad er et normalt elforbrug i en lejlighed?

Men hvad er så det normale elforbrug? Hvornår bruger man for meget, for lidt eller har et almindeligt forbrug af strøm?

Typisk taler man om, at elforbruget i en lejlighed (uden vaskemaskine og tørretumbler) ligger på omkring 1.600-2.200 kWh for én eller to personer.

Gule boligblokke med nyudsprungne træer og græsplæne foran

Hvad er et normalt elforbrug i et hus?

Elforbruget i et hus er samlet set større end i lejlighed og ligger således typisk omkring 4.400-5.000 kWh om året for en familie på 4.

For at udregne hvad dit elforbrug koster om året, kan du finde de OK's elpriser time for time her.

Hvid villa med tændte udendørslys

Har du et stort elforbrug?​

Hvis du har et større elforbrug end gennemsnittet, kan det skyldes:

 • I varmer det varme brugsvand op via el i sommerhalvåret
 • Jeres gamle el-apparater trænger til at blive skiftet ud
 • I har mange el-apparater til at stå på standby
 • I har meget belysning, som ikke er LED- eller sparepærer
 • I bruger flere el-apparater end tidligere
 • I glemmer at slukke for elvarmen om sommeren
 • I mangler isolering de steder i boligen, hvor I fyrer med elvarme
 • Jeres børn er blevet ældre og har fået et større elforbrug

Læs hvordan du sparer penge på strømmen

Gennemsnitsdanskerens elforbrug

En gennemsnitsdansker bruger 1.600 kWh strøm om året. Men elforbruget kan skæres helt ned til 1.000 kWh/år pr. person uden at du giver afkald på komforten. Det kræver, at du er bevidst om dine elforbrugs-vaner og har fokus på at vælge de mest energieffektive apparater, når du køber nyt.

Kvinde hælder vand fra elkedel op i en kop

Elforbruget i en familie på 4

Jeres elforbrug vil typisk være omkring 4.400-5.000 kWh om året. Valg af energieffektive hvidevarer og gode elforbrugs-vaner kan påvirke forbruget i den positive, nedadgående retning, men flere beboere betyder også højere elforbrug.

Familie samlet foran et rødt murstenshus

Elforbrug, hvis du bor alene

Bor du alene, er 1.500 kWh/år et normalt elforbrug. Dit elforbrug til eksempelvis køleskab og fjernsyn afhænger typisk ikke af antal beboere i husstanden.

Få mobiltelefoni fra OK Mobil

Sådan kan I effektivisere jeres elforbrug

Er elregningen blevet en kende for høj, er der simple spareråd, som kan hjælpe jer med at sænke forbruget og lette pengepungen igen.

 • Vælg energieffektive apparater og hårde hvidevarer.
 • Brug bærbare computere og tablets frem for stationære computere.
 • Sørg for at fylde vaskemaskine og opvaskemaskine, før du starter et program.
 • Tør tøjet på tørresnoren frem for i tørretumbleren.
 • Skift dine elpærer ud med LED og elsparepærer.
 • Sluk for kontakten på dine ældre el-apparater.

Læs mere om el fra OK

Kvinde og barn i køkken med elpisker og skål

Mere om elforbrug

Et normalt elforbrug afhænger af, hvor mange mennesker, samt hvilken type bolig der er tale om. F.eks. vil elforbruget for en lejlighed (uden vaskemaskine og tørretumbler) ligge på omkring 1.600-2.200 kWh med én eller to personer i boligen.

Det samlede elforbrug i et hus er samlet set større sammenlignet med en lejlighed. Her ligger forbruget typisk omkring 4.400-5.000 kWh årligt for en familie på 4.

Læs mere om prisen på el

Når man skal fastlægge hvor meget strøm en husstand bruger, er der flere forhold, som er vigtige. Det involverer bl.a. din boligtype, antal personer i husstanden samt hvor mange, og hvilke typer el-apparater, I råder over.

Elforbruget i et hus er normalt større end f.eks. en lejlighed, da man typisk er flere personer i husstanden, og også har hårde hvidevarer som vaskemaskine og tørretumbler.

Dertil har det stor indvirkning på strømforbruget, hvis du anvender elvarme som opvarmningsform.

Få billig el fra OK

En gennemsnitdansker bruger cirka 1.600 kWh strøm om året, hvilket svarer til 4,3 kWh strøm på daglig basis. Hvis du prioriterer at vælge de mest energieffektive apparater, når du køber nyt, og er bevidst om dine elforbrugsvaner, kan du sagtens reducere dit årlige forbrug med op til 1.000 kWh, uden at gå på kompromis med komforten.

Læs OK's tips til at spare penge på el

Ved moderne elmålere er det ikke længere nødvendigt at aflæse dit elforbrug manuelt, for derefter at sende det til netselskabet.

I dag er langt de fleste danske elmålere fjernaflæst, hvilket indebærer, at elmåleren er tilkoblet netselskabet og dermed sender data fra måleren helt automatisk.

OK modtager automatisk data om dit elforbrug, hvis du er elkunde hos os.

Læs også: 'Hvor får OK aflæsningsdata om mit elforbrug fra?'

Er du elkunde hos OK kan du nemt holde øje med dit elforbrug via selvbetjeningen Min OK. Her kan du i døgnets 24 timer altid se dit forbrug - også helt ned på timebasis. Bemærk at du har adgang til Min OK fra både computer, tablet og mobiltelefonen.

Du kan se visning af dit elforbrug pr.:

 • År
 • Kvartal
 • Måned
 • Dag
 • Time

Og du kan skifte visning mellem forbrug i kWh eller kroner.

Gå til selvbetjeningen Min OK

top