Få dækket op til 80 % af din løn ved arbejdsløshed med en lønforsikring

Har du overvejet konsekvenserne, hvis du bliver fyret og i en periode skal klare dig på dagpenge? Når indtægterne går ned, er de månedlige udgifter der jo stadig! Det kan derfor være fornuftigt at tegne en OK Lønforsikring, hvor du kan få udbetalt op til 80 % af din løn.

Sådan giver OK Lønforsikring dig tryghed

Med en OK Lønforsikring kan du sikre dig op til 80 % af din løn, hvis du, mod forventning bliver ufrivillig arbejdsløs i en periode.

Du får udbetalt 1/30 af det månedlige beløb, som du har valgt at forsikre dig for, pr. dag du går ledig, efter udløb af selvrisikoperioden på 30 dage. Vi betaler op til 360 dage pr. arbejdsløshedsperiode, og i alt op til 1.080 dage ved flere adskilte arbejdsløshedsperioder.

Mand sidder med bærbar computer ved spisebord med TV på væggen i baggrunden

Fordele med en OK Lønforsikring

Få udbetalt op til 80 % af din løn ved arbejdsløshed

Hospitalsdækning uden ekstra omkostninger

Månedlig betaling uden ekstra gebyrer

En af markedets bedste priser på en lønforsikring

Så lidt betaler du for din tryghed med lønforsikring

Præmien for en OK Lønforsikring er kun 4,60 % af din valgte forsikringsydelse. Hvis du f.eks. har valgt at forsikre dig for 5.000 kr. om måneden, betaler du kun 233 kr. (inkl. skadeforsikringsafgift) pr. måned før skat, og efter skat 174 kr. pr. måned.

Vi opkræver præmien for din lønforsikring månedligt forud.

Se yderligere beregningseksempler i oversigten

Få mobiltelefoni fra OK Mobil

Vil du høre mere om lønforsikring?

Få en uforpligtende snak om OK's lønforsikring med en af vores forsikringskonsulenter.

Udfyld kontaktformularen, så ringer vi dig op.

Jeg vil gerne ringes op

Du kan tegne en lønforsikring, hvis du:

Er fastansat som lønmodtager i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne) for min. 16 timer pr. uge og ikke selvstændig, vikar, eller ansat i fleksjob

Er mellem 18 og 60 år

Ikke har, eller burde have, kendskab til forestående arbejdsløshed, opsigelse eller varsel herom.

Mere om OK Lønforsikring

Et beregningseksempel med OK Lønforsikring:

  • 31.000 kr.: Din nuværende løn
  • 24.800 kr.: 80 % heraf
  • -19.728 kr.: Fradrag for dagpenge
  • 5.072 kr.: Det du kan forsikre op til

Se flere regneeksempler her

I tillæg til OK's forsikring medfølger en gratis hospitalsdækning. Ved trafikuheld hvor du som forsikret er fører af køretøjet, dækker forsikringen dig og de personer der befinder sig i køretøjet på ulykkestidspunktet.

Forsikringen udbetaler 1.500 kr. pr. døgn pr. person, som er fyldt 16 år. Der udbetales maksimalt for 30 døgn pr. person.

Forsikringsselskabet Maiden General Försäkrings AB er medlem af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber. Det betyder, at hvis Maiden General Försäkrings AB går konkurs, dækker fonden dine forsikringsydelser.

Anmeldelse til OK Lønforsikring

Har du OK's lønforsikring, kan du lave en anmeldelse til lønforsikringen på https://okforsikring.dk

Du skal have dit NemID klar, når du vil logge ind.

Har du brug for hjælp, kan du kontakte Marsh på telefon 45 95 95 9745 95 95 97

Pen og papir ved laptop

Spørgsmål og svar om OK Lønforsikring

Find de oftest stillede spørgsmål og svar om OK Lønforsikring her.

top