Olietanksforsikring

Ifølge jordforureningsloven har den enkelte grundejer ansvaret for en eventuel olieforurening fra sin olietank med tilhørende rørsystem.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Forsikring for forurening fra private olietanke

Hvis uheldet er ude, kan det betyde en stor udgift for den enkelte. Derfor kræver loven, at grundejeren har en olietankforsikring, som dækker oprensning ved forurening fra lovlige tanke. For at gøre det lettere for oliekunderne har OK og de øvrige olieselskaber i Danmark etableret en forsikringsordning hos Topdanmark, som automatisk dækker sådanne uheld.

Det vil sige: Er du oliekunde hos OK, er du altså allerede dækket! - Hvis du melder dig ud, skal du selv sørge for en alternativ forsikringsordning.

Prisen for forsikringen betales automatisk

Omkostningerne til forsikringen indgår i den pris, som du betaler for din fyringsolieleverance. Du er derfor automatisk omfattet, forudsat at din tank rummer mindre end 6.000 liter og hvis mindst halvdelen af det areal, der opvarmes af oliefyret bruges til beboelse.

Læs mere om fyringsolie fra OK

Din forpligtigelse som tankejer

Som tankejer er det dit ansvar at sikre, at din olietank er lovlig. Hvis din olietank er ulovlig, dækker forsikringen ikke. Det er derfor vigtigt, at være opmærksom på om din olietank opfylder reglerne. Ved du ikke, hvilken tank du har, så indhent straks en tankattest hos kommunen. Af tankattesten fremgår både type og alder på din tank.

Mere information om olietanke

Hvis uheldet er ude og du tror, at der er sket en olieforurening fra din olietank, skal du straks kontakte teknisk forvaltning i din kommune. Derefter forsikringsselskabet Topdanmark.

Mere information om olieforureningsforsikringen

Ulovlige olietanke er ikke omfattet af forsikringen hos Topdanmark. Hvis din tank ikke lever op til reglerne, dækker forsikringen ikke eventuelle forureninger. Skift derfor olietanken mens den er lovlig, og forsikringen dækker.

Skal olietanken sløjfes?

Hvis man har købt en ældre bolig med nedgravet olietank, kan det være vanskeligt at vide, om tanken er ulovlig. Man skal være særligt opmærksom på kugletanke af plast.

Se bekendtgørelse om typer af nedgravede tanke her

Se oversigt over sløjfningsterminer for olietanke her

Ind imellem kan man være heldig at der blandt de papirer, man som huskøber får overdraget, er en tankattest. Men desværre er tankattesten ofte bortkommet.

Imidlertid findes der ofte et lille typeskilt ved påfyldningsstudsen til den nedgravede olietank, og deraf vil det fremgå, hvilket fabrikat og hvilken type tanken er.

Hvis skiltet er rustet væk eller blevet ulæseligt, kan man henvende sig til sin lokale kommunes tekniske forvaltning. Forvaltningen vil i mange tilfælde ligge inde med en kopi af tankattesten. Det er dog langtfra alle ældre tanke, der er blevet anmeldt til kommunen, men i mange tilfælde vil forvaltningen kunne hjælpe.

Har du spørgsmål i forbindelse med tank-forsikringsordningen eller olietanke generelt, er du velkommen til at kontakte OK.

Du kan også læse mere om olietanke og miljøregler m.m. på Miljøstyrelsens hjemmeside, mst.dk

top