Samfundsansvar i OK

I OK har vi har en stærk lokal forankring, og derfor tager vi aktivt ansvar i samfundet omkring os. Vi er først og fremmest kendt for at støtte lokalsporten og foreningslivet igennem vores sponsoraftaler på OK-kortet.

Drenge spiller fodbold

Vi tager aktivt medansvar

Vi er samtidig involveret i en lang række aktiviteter og partnerskaber med NGO’er rundt omkring i landet. Sammen med vores partnere tager vi ansvar for børn, unge og udsatte i samfundet.

Vores fokusområder

Vores fokusområder er først og fremmest at støtte idrætsaktiviteter for børn og personer med handicap, styrke fællesskaber for socialt udsatte samt at forbedre trafiksikkerheden for de yngste trafikanter.

Børn foran OK-lastbil

Årsinformation 2023

Se seneste årsrapport og ansvarlighedsrapport fra energiselskabet OK

top