Overordnede politikker

Vi lægger vægt på så vidt muligt at handle ansvarligt i samfundet, og vi arbejder derfor løbende på at udvikle vores politikker og værdier i organisationen. ​

OK og etikken

OK lever fuldt op til internationale standarder, hvad angår etik. Vores arbejde er baseret på den såkaldte ILO-konvention om børnearbejde, tvangsarbejde, sundhed og sikkerhed, minimumslønninger, arbejdstid, diskrimination, organisationsfrihed og kollektive overenskomster, ligesom vi overholder verdenserklæringen om menneskerettigheder samt FN's Børnekonvention.

Børn i brandbil - SOS børnebyen

OK og miljøet

Det er en vigtig del af OK's idégrundlag at værne om miljøet og deltage aktivt i miljøforbedrende tiltag.

Vi har derfor en overordnet miljøstrategi, hvor vi som minimum overholder lovgivningen og branchestandarder. Endvidere søger OK at overholde de miljøkrav, som interessenter såsom myndigheder, kunder, andelshavere m.fl. måtte forventes at have.

OK kører på Daka Biodiesel

OK og samfundet

I forhold til vores sociale medansvar er det centrale tema, at vi gerne vil støtte handicapidræt samt børn og unges muligheder for at få en aktiv fritid og bevæge sig i dagligdagen.

I forlængelse af vores stærke tradition for at støtte lokalsporten, har vi en ambition om, at alle – uanset økonomisk eller social baggrund – kan få adgang til bevægelse og leg i fritiden gennem medlemsskab af en idrætsklub eller andet tilbud.

En ansvarlig arbejdsplads

OK er som arbejdsplads åben og tilgængelig for medarbejdere, der rammes af sygdom, funktionsnedsættelser eller nedsat arbejdsevne.

Fortsat tilknytning til arbejdspladsen og opretholdelse af netværk kan på denne måde videreføres i det omfang og den udstrækning, medarbejderen ønsker det.

Bettina Olsen fra OK i samtale med mand

Støtte til nuværende og tidligere medarbejdere

Desuden yder OK gennem sin hjælpefond støtte til medarbejdere eller tidligere medarbejdere, der kommer i vanskeligheder, f.eks. på grund af sygdom eller en ægtefælles død.

top