Hvad er PSO på min elfaktura?

PSO (også kaldet offentlige forpligtelser) står for 'Public Service Obligations', dvs. offentlige serviceforpligtigelser.

Det omfatter bl.a. tilskud til vedvarende energi (VE), dvs. vindmøller og andre VE-anlæg (du kan f.eks. få tilskud til en varmepumpe), tilskud til decentral kraftvarmeproduktion, forskning og udvikling i miljøvenlig energiproduktion samt effektiv anvendelse af el og betaling til Energistyrelsens omkostninger. Tilskud til vedvarende energi udgør den største del af PSO-tariffen.

Læs mere om PSO-tarif hos Energistyrelsen

Den 7. november 2016 blev der indgået en politisk aftale om gradvist at afskaffe PSO-afgiften fra 2017-2022. Frem mod 2022 bliver PSO-udgifterne løbende flyttet til finansloven. Helt simpelt betyder det, at PSO’en forsvinder på din elregning

Mere om afskaffelsen af PSO

Læs mere om elpris

Lys fra kontorerne i OK's hovedkvarter

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

top