Hvordan kan jeg låse eller åbne min OK-ladeboks?

Du kan indstille 'åben' eller 'låst' for din OK-ladeboks i OK-appen under 'Mig' > 'Hjemmeopladning' > 'Låseindstilling':

  • Altid låst – ladepunktet er altid låst. Opladningen startes med OK-appen eller ladebrik. Hvis du benytter denne funktion, har du mulighed for at starte ladning, når elprisen er billigst.
  • Altid åben – ladepunktet er altid åbent og klar til brug. Opladningen starter, når ladekablet sættes i bilen.


Hvis du ønsker at ændre låseindstillinger, må ladekablet ikke være tilkoblet.

Hvis ladeboksen er offline, er det ikke muligt at ændre i låseindstillingerne. Prøv eventuelt at genstarte ladeboksen.

Mere om OK Ladepakke

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

top