Et familiemedlem er død, hvad gør jeg ift. afdødes aftaler med OK?

OK får automatisk oplysning om dødsfaldet fra CPR-registret.

Du skal tage stilling til, hvad der skal ske med afdødes aftaler hos OK. Du kan læse mere om anmeldelse af dødsbo til OK, hvor vi vejleder dig i at træffe beslutning om overdragelse eller opsigelse af aftaler på dødsboet.

Du kan også afvente, at boet modtager et fysisk overdragelsesbrev vedr. afdødes aftaler på adressen.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

top