Hvad sker der med Betalingsservice-aftaler ved dødsfald?

Når afdødes bank får besked om dødsfaldet, spærres vedkommendes bankkonti, og herefter er det ikke muligt at hæve penge på de pågældende konti. Det betyder, at tilknyttede Betalingsservice-aftaler ikke længere er aktive.

Det gælder også de Betalingsservice-aftaler, der er knyttet til fælleskonti, idet betalinger fra sådanne konti ikke kan finde sted før skifteretten har udleveret boet og udstedt en skifteretsattest.

Derfor er det en god idé at kontakte pengeinstituttet og træffe nærmere aftale omkring betaling.

Samtidig anbefaler vi, at du tager stilling til, om afdødes aftaler hos OK skal opsiges, overdrages til ægtefælle/samboende eller overdrages midlertidigt til anden person.

Læs mere om behandling af dødsbo

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

top