Bliv klogere på kvartalsaflæsning af naturgas

Fremover vil dit gasforbrug opgøres 4 gange om året frem for den ene gang, du har været vant til. Herunder kan du få svar på dine spørgsmål omkring kvartalsaflæsningen.

Hvad betyder det for mig?

Du har været vant til at betale for dit gasforbrug på baggrund af en forventning til dit årlige forbrug. Denne har været delt op, så du har betalt 25 % af dit gasforbrug i aconto hvert kvartal – altså i fire lige store bidder.

Med Evidas nye model bliver forbruget delt op, så det stemmer mere overens med dit reelle forbrug i de givne perioder. Det betyder, at acontobetalingerne fremover vægtes på baggrund af forbrugsmønstre.

Kvartalsafregning naturgas

På baggrund af Evidas nye model bliver du pr. 30/6 2023 opkrævet således

Aconto juli-september
dækker 8% af forbruget

Aconto oktober-december
dækker 33% af forbruget

Aconto januar-marts
dækker 42% af forbruget

Aconto april-juni
dækker 17% af forbruget

Spørgsmål og svar

Hvis du er blevet opgjort og har modtaget en acontoopkrævning i maj 2023, vil du blive opgjort igen d. 1. juli. Her opgøres dit forbrug for maj og juni, mens vi overfører acontobeløbet for juli til den næste periode.

Din betaling for juli lægges sammen med den nye acontoopkrævning for august og september. På den måde kan vi kan vi sørge for, at du kommer bedst muligt over på Evidas nye opgørelsesmodel.

Nej. Den mere hyppige aflæsning har ingen indflydelse på den pris, du betaler for naturgas hos OK.

Du skal aflæse din gasmåler 4 gange om året, altså med et kvartals mellemrum. Aflæsningen falder d. 30/6, 30/9, 31/12 og 31/3.

Ja, Evida sender dig en besked på sms, mail, e-boks eller via et fysisk aflæsningskort. Når du har modtaget beskeden, er det en god ide at foretage aflæsningen hurtigst muligt, da Evida ikke sender dig en påmindelse, hvis du skulle have glemt det.

Nej. Den nye model er fast og betyder, at du skal aflæse og få opgjort dit forbrug én gang i kvartalet efter Evidas skæringsdatoer.

Med fire årlige aflæsninger og opgørelser vil dine betalinger i løbet af året stemme bedre overens med dit faktiske forbrug.

I en tid hvor gaspriserne svinger mere end før, og hvor mange sparer på energien, har en bedre sammenhæng mellem regninger og faktisk forbrug været efterspurgt af mange kunder.

Du kan finde dine nye betingelser her

top