Hvordan er støjniveauet på en varmepumpe?

Når du overvejer at anskaffe en varmepumpe, er det naturligt at tænke over, om der medfølger støjgener i forbindelse med montering af varmepumpen. Støjen fra varmepumpen er dog ofte relativt lav i antallet af decibel (dB), men varierer naturligt fra den ene varmepumpemodel til den anden.

Hvorfor støjer en varmepumpe?

Når varmepumpen producerer varme, dannes der støj. Støjen kommer fra udedelens ventilator og kompressor, når de kører.

Hvor meget støjer en varmepumpe?

Støjniveauet og dermed antallet af dB kan sammenlignes med det, vi normalt ser fra f.eks. en vaskemaskine eller en opvaskemaskine. Det er derfor næppe noget, som generer, hvis varmepumpen er monteret korrekt.

Sådan undgår du støjproblemer fra din varmepumpe

Der er overvejende 4 forskellige ting, du kan gøre for at minimere mængden af støj fra din varmepumpe:

1. Optimal placering af varmepumpen

Der findes regler for, hvor meget en varmepumpe må støje. Derfor skal varmepumpen placeres nøje, så du undgår støjproblemer for dem, som befinder sig i nærheden af den. Hvis du vil minimere støjen fra varmepumpen, bør du overveje at:

  • Holde en fornuftig afstand til skel
  • Placere varmepumpen så langt væk fra naboområdet som muligt
  • Placere varmepumpen væk fra opholdsarealer såsom stue, køkken og soveværelse
  • Ved at placere varmepumpen på et blødt underlag som græs, vil lyden blive absoberet. Et ekstra fif - ved at placere gummifødder under varmepumpen nedkæmpes vibrationerne mellem varmepumpen og underlaget.

Læs mere om placering af varmepumpen

2. Montering af varmepumpen

Når varmepumpen skal monteres, er det vigtigt, at den opstilles på antivibrationsfødder for at minimere støjen. Ligeledes kan det i særlige tilfælde være relevant at anskaffe sig en støjskærm, der kan medvirke til at mindske antallet af dB fra varmepumpen.

3. Vælg en støjsvag varmepumpe

Det kan være en rigtig god idé at tjekke eventuelle støjgener fra en varmepumpe, inden du køber den, da antallet af dB varierer meget afhængig af modellens kvalitet. Hos OK sælger og monterer vi bl.a. varmepumper fra Vølund, som er meget støjsvage.

4. Opsætning af støjskærm til varmepumpe

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at minimere støjen fra varmepumpen yderligere. Her kan en støjskærm til varmepumpen være nyttig, da denville kunne reducere støjen markant. Især i situationer hvor du måske er nødsaget til at placere varmepumpen tættere på skel end ellers.

Få rådgivning af OK

Varmepumpens fordele opvejer lyden

Konklusionen er, at en moderne, højteknologisk varmepumpe ikke støjer meget. Specielt ikke, hvis den er placeret og installeret korrekt.

Den smule støj, der kommer fra udedelen, bliver derudover opvejet af varmepumpens klare fordele. Du får en varmekilde, der bl.a. er energieffektiv, miljøvenlig og rigtig fornuftig som langsigtet investering.

Familien Kolmos og varmepumpe

Beregn din varmepumpes støj

Energistyrelsens hjemmeside kan du teste placeringen af din varmepumpe. Ved at indtaste din varmepumpes lydeffektniveau og derefter teste din varmepumpes støjprofil.

Vaillant varmepumpe foran hvidt hus

Vær opmærksom på regler om støj fra din kommune

Nogle kommuner har specielle krav til støjniveau i bebyggede områder. Derfor skal du være opmærksom på, at afstandskrav til skel overholdes. I udgangspunktet følger kommunerne dog reglementerne fra Miljøstyrelsen/Energistyrelsen. Du kan blandt andet finde en støjberegner på Energistyrelsens hjemmeside, hvor du kan udregne støjens udbredelse.

Se Miljøstyrelsens tabel for støjgrænser her:

Døgnperiode Sommerhusområder Tæt lav boligområde (parcelhuse, rækkehuse, mv.) Etageboliger
Blandet bolig og erhver
Det åbne land (enkeltliggende huse)
Hverdage kl. 07 - 18
Lørdag kl. 07 - 14
Lr ≤ 40 dB Lr ≤ 45 dB Lr ≤ 50-55 dB
Hverdage kl. 18 - 22
Lørdage kl. 14 - 22
Søndage kl. 07 - 22
Lr ≤ 35 dB Lr ≤ 40 dB Lr ≤ 45 dB
Alle dage kl. 22 - 07 Lr ≤ 35 dB Lr ≤ 35 dB Lr ≤ 40 dB

Læs mere om luft til vand-varmepumper

Læs mere om jordvarme

Flere artikler om varmepumper

top