Hvad er en jordvarmeslange?

En jordvarmeslange er den del af jordvarmeanlægget, som bliver gravet ned i haven. Jordvarmeslangerne er en essentiel del af jordvarmeanlægget, da det er her, at varmen bliver optaget. Slangerne er fyldt med frostvæske, der absorberer den varme, der eksisterer i jorden. Det er også slangerne, der transporterer varmen til varmepumpen, hvorfra varmen bruges til opvarmning.

Når der skal installeres jordvarme hos dig, får ​OK dine tegninger på grunden med vand og kloakstik, så gravearbejdet kan udføres forsvarligt. Derefter måles haven op, og en plan for nedgravning af slangerne udarbejdes.

Hvor dybt skal jordvarme nedgraves?

Jordvarmeslangerne er en essentiel del af jordvarmeinstallationen, da de er ansvarlige for at opsamle varmeenergien fra jorden. Når det kommer til dybden af jordvarmeslangerne, kan det variere afhængigt af flere faktorer, herunder jordbundstype, klima og geografisk placering. Generelt anbefaler vi, at jordvarmeslangerne graves ned i en dybde på mindst 1-1,5 meter. I den dybde har jorden en stabil temperatur på omkring 8-12 °C året rundt, hvilket gør det ideelt til at udnytte den termiske energi.

Det kan dog være nødvendigt at justere dybden af jordvarmeslangerne, hvis jordbundstypen er anderledes, eller hvis der er andre faktorer, der påvirker installationen. Det er vigtigt at konsultere en professionel jordvarmeinstallatør, der kan give råd og vejledning om den optimale dybde for jordvarmeslangerne til din specifikke bygning og geografiske placering.

Hvordan foregår nedgravning af jordvarmeslanger i min have?

En smal rende bliver gravet i typisk 1-1,5 meters dybde og med en afstand mellem slangerne på ca. 1,2 m. Er slangelængden over 300 m, laves en fordelerbrønd til samling af flere kredse (eksempelvis 3 x 200 m). Hovedslangen fra fordelerbrønden transporteres ind til anlægget i f.eks. dit bryggers. Det er på grund af denne mere komplicerede installationsprocess i form af nedgravning, at prisen på jordvarmeanlægget er dyrere end prisen på en luft til vand-varmepumpe.

Næste proces er trykprøvning af jordslangerne for at sikre det fornødne tryk. Jordslangerne påfyldes med væske, og slangerne dækkes til med jorden i samme rækkefølge, som det er gravet op. Arealet må efterfølgende ikke overdækkes eller bebygges. Anlægget sættes i drift og kan nu levere varme og brugsvand til huset.

En servicetekniker kommer umiddelbart efter nedgravningen og sørger for at opstarte og regulere anlægget, som nu er tilpasset dit hus. Din have skal efterfølgende genetableres med græs, og det er du selv ansvarlig for. Opgravning af haven er en engangsforestilling, da slangerne ca. kan holde 40-50 år. Slangerne kan altså bruges til flere jordvarmeanlægs levetid.​​​​

Læs mere om varmepumpeservice

Find ud af mere om jordvarme

 

top