Vælg den rette placering for din varmepumpe

At vælge den korrekte placering til din varmepumpe er afgørende for at opnå maksimal effektivitet og minimal støjbelastning. I denne guide hjælper vi dig med at træffe den rigtige beslutning omkring placeringen af din varmepumpe. Det er nemlig vigtigt, at du får placeret varmepumpen korrekt første gang, da det kan være en bekostelig affære at flytte den igen.

Sådan placeres de forskellige varmepumpetyper

Nedenfor får du et overblik over de forskellige varmepumpetyper i forhold til, hvad de består af, og hvordan de optimalt placeres udvendigt og indvendigt.

Luft til vand-varmepumpe

En luft til vand-varmepumpe består af en indedel og en udedel, som helst skal stå så tæt på hinanden som muligt for minimal rørføring.

 • Indedel: Placeres ofte ved den nuværende varmekilde pga. nem adgang til vvs-installationer, men kan placeres andre steder med lidt ekstra arbejde.
 • Udedel: Placeres 20-40 cm fra ydermuren og 10 cm over jorden. Samtidig placeres den 3-4 meter fra skel for at undgå støjgener for naboer.

Jordvarmepumpe

Et jordvarmeanlæg består af nogle nedgravede jordvarmeslanger, som kobles direkte til en indedel.

 • Indedel: Placeres gerne tæt på husets VVS-installationer for nemmeste installation, og gerne ved et sted, hvor man ikke er generet af den støjen, som indedelen kan afgive.

Læs mere om nedgravning af jordvarmeslanger

Luft til luft-varmepumpe

En luft til luft-varmepumpe består af en indedel og en udedel, som gerne må stå så tæt som muligt for optimal opsætning.

 • Indedel: Placeres centralt i huset og samtidig ikke i nærheden af steder med meget ophold for at undgå støj fra indedelen
 • Udedel: Placeres 20-40 cm fra ydermuren og 10 cm over jorden. Samtidig placeres den 3-4 meter fra skel for at undgå støjgener for naboer.

OBS: OK forhandler ikke luft til luft-varmepumper

Placering både inde og ude

 • Ved en luft til vand-varmepumpe står ét modul udenfor huset og suger luft ind i en kompressor.
 • Ved et jordvarmeanlæg hentes varmen fra jorden gennem slanger, der er gravet ned. Slangerne er tilsluttet en kompressor, som er placeret indvendigt.

I begge tilfælde svarer kompressoren størrelsesmæssigt til et køleskab.

Få god rådgivning om varmepumper hos OK

Placering af varmepumpens indedel

Mange vælger at placere varmepumpen samme sted, som den gamle varmekilde. Det gør de, fordi det i forvejen er der, hvor VVS-installationerne er. Det betyder, at langt de fleste vælger at placere deres varmepumpe i kælderen, bryggerset eller lignende.

Det er også en god ide at sørge for, at varmepumpen bliver placeret et sted, hvor det er muligt at lukke døren til, og samtidig ikke for tæt på eksempelvis soveværelse og stue.

Se 3D-udgave af varmepumpen i dit hjem

Hvor stor skal min varmepumpe være?

Placering af varmepumpens udedel

 • Sørg for, at pumpen ikke står direkte op ad husmuren, da den fungerer bedst, hvis der er en smule luft i mellem anlægget og væggen. Ellers risikerer du, at der dannes kondensvand fra varmepumpen.
 • Sørg for, at varmepumpen er en smule hævet over jorden (helst over 10 centimeter fra jorden)
 • Placér anlægget tæt på indgangen til varmepumpens indedel, eftersom mindre rørføring gør den mere effektiv.
 • Varmepumpens udedel skal som minimum placeres 3-4 meter væk fra skel, så støj fra varmepumpen ikke genererer naboer

Hvor stor må afstanden være mellem indedel og udedel?

Som udgangspunkt skal de to dele placeres så tæt på hinanden som overhovedet muligt. Dette skal gøres for at minimere rørføringen og derved undgå varmetab.

Den specifikke afstand mellem inde- og udedelen vil være afhængig af, hvilken varmepumpe du vælger.

En OK-tekniker foran et hus med værktøj

Hvor må min varmepumpe stå? Regler for placering af varmepumpe

Inden varmepumpen installeres på bedst mulig vis til dit hjem, er der også regler for, hvor varmepumpen må installeres. Hos OK hjælper vi dig med at overholde reglerne for placeringen af varmepumpen. Disse regler eksisterer, da der opstår støj, når en varmepumpe producerer varme. Derfor findes en række regler for støjgrænser, der skal overholdes. Varmepumper er underlagt Miljøloven, men de specifikke regler for din husstand fastsættes kommunalt. Til gengæld vil du oftest opleve, at reglerne følger Miljøstyrelsens vejledninger for støjgrænser.

Derfor skal placeringen af varmepumpen overvejes grundigt inden monteringen. Der er dog et par tommelfingerregler, der er gode at tænke ind på forhånd, så du generer naboen og dig selv mindst muligt:

 • Placer varmepumpen væk fra vinduer til soveværelser
 • Placer varmepumpen væk fra terrasser
 • Placer varmepumpen på gummifødder

Læs mere om love og regler for varmepumper

top