Hvor skal jeg placere min varmepumpe?

Vil du gerne være bedre stillet til at træffe den rigtige beslutning omkring placeringen af din varmepumpe? Der er flere ting, der skal tages højde for, når varmepumpens placering skal findes. Den optimale placering bygger blandt andet på en vurdering af støj, varmepumpens effektivitet og regler.

Når du har købt varmepumpen, skal den placeres henholdsvis indendørs og udendørs. I denne guide bliver du klædt bedre på til, hvordan du placerer både den indvendige og udvendige del, så du kan få det optimale ud af din varmepumpe. Det er nemlig vigtigt, at du får placeret varmepumpen korrekt første gang, da det er en bekostelig affære at flytte den igen.

Placering både inde og ude

  • I luft til vand-løsningen står ét modul udenfor huset og suger luft ind i en kompressor.
  • Ved en jordvarmeløsning hentes varmen fra jorden gennem slanger, der er gravet ned. Slangerne er tilsluttet en kompressor, som er placeret indvendigt.

I begge tilfælde svarer kompressoren størrelsesmæssigt til et køleskab.

Få god rådgivning om varmepumper hos OK

Placering af varmepumpens indedel

Vi anbefaler at opsætte indedelen af varmepumpen på en ydermur, hvor udedelen placeres på den anden side af muren. Derved undgår man at skulle fjerne kondensvand fra indedelen.

Placeringen af varmepumpens indedel bør være i det rum, hvor man har det største opvarmningsbehov. Det må gerne være et større rum, eksempelvis køkkenet. En huskeregel er, at jo kortere afstand der er i rørføringen mellem inde- og udedelen, desto bedre.

Se 3D-udgave af varmepumpen i dit hjem

Hvor stor skal min varmepumpe være?

Placering af varmepumpens udedel

  • Sørg for, at pumpen ikke står direkte op ad husmuren, da den fungerer bedst, hvis der er en smule luft i mellem anlægget og væggen. Ellers risikerer du, at der dannes kondensvand fra varmepumpen.

  • Sørg for, at varmepumpen er en smule hævet over jorden (helst over 10 centimeter fra jorden)

  • Placér anlægget tæt på indgangen til varmepumpens indedel, eftersom mindre rørføring gør den mere effektiv.

  • Varmepumpens udedel skal som minimum placeres 3-4 meter væk fra skel, så støj fra varmepumpen ikke genererer naboer

Hvor må min varmepumpe stå? Regler for placering af varmepumpe

Inden varmepumpen installeres på bedst mulig vis til dit hjem, er der også regler for, hvor varmepumpen må installeres. Hos OK hjælper vi dig med at overholde reglerne for placeringen af varmepumpen. Disse regler eksisterer, da der opstår støj, når en varmepumpe producerer varme. Derfor findes en række regler for støjgrænser, der skal overholdes. Varmepumper er underlagt Miljøloven, men de specifikke regler for din husstand fastsættes kommunalt. Til gengæld vil du oftest opleve, at reglerne følger Miljøstyrelsens vejledninger for støjgrænser.

Derfor skal placeringen af varmepumpen overvejes grundigt inden monteringen. Der er dog et par tommelfingerregler, der er gode at tænke ind på forhånd, så du generer naboen og dig selv mindst muligt:

  • Placer varmepumpen væk fra vinduer til soveværelser
  • Placer varmepumpen væk fra terrasser
  • Placer varmepumpen på gummifødder

Læs mere om love og regler for varmepumper

top