OK har landets mest tilfredse elkunder

”OK er årets højdespringer, og vi ser flotte stigninger på tværs af mange parametre, herunder kundeservice og brand. Det er også værd at bemærke, at OK scorer højest på ’let og overskuelig elregning’.”

Sådan lyder det fra Sofie Breum, Country Manager, EPSI Rating Danmark, efter at OK har opnået den højeste score i kundetilfredshed på elmarkedet i 2023. Hun påpeger også, at størstedelen af OK’s kunder angiver, at de har truffet et aktivt valg i forhold til deres el-aftale.

”Det virker jo i sig selv tilfredshedsskabende, at OK’s kunder har sat sig ind i, hvad de har behov for,” siger Sofie Breum.  

OK’s førsteplads i kundetilfredshedsmålingen er opnået med en score på 72,5 point ud af 100. For branchen lyder pointgennemsnittet på 63.

Flot resultat i en turbulent tid
Hos OK er Produkt- og markedsudviklingschef Simon Vestergaard Pedersen især stolt af, at det flotte resultat er opnået i en periode, hvor elkunder har oplevet flere prisudsving end normalt, og hvor energibranchen generelt har været presset af turbulente verdensmarkeder.

”Først og fremmest har vi et godt elprodukt. Derudover har vi lavet en række tiltag, fx øget bemandingen i vores kundeservice og optimeret kundernes digitale selvbetjeningsmuligheder, der uden tvivl også har medvirket til, at vi har kunnet fastholde den gode kundeservice, vi er kendt for og altid efterstræber – på trods af et ekstraordinært antal kundehenvendelser. Det er vi selvfølgelig enormt glade for, at kunderne nu kvitterer for i målingen,” siger Simon Vestergaard Pedersen.

Endnu et skridt mod ambitiøst mål
OK er i dag et bredt funderet energiselskab og arbejder målrettet på også at blive fremtidens energiselskab, hvor især elmarkedet får en bærende rolle. OK’s CCO Michael Lamberth sender en stor tak til OK’s medarbejdere og glæder sig over, at kundernes opfattelse af OK i den grad understøtter forretningsstrategien.  

”Vi er meget stolte over målingen, som jo bunder i en stærk, fælles indsats på tværs af hele vores organisation. Helt overordnet er vores mål er at blive danskernes foretrukne, grønne energipartner til bolig og erhverv. Heri ligger, at el skal fylde langt mere, og derfor er det jo ikke helt uvæsentligt, at vi har de mest tilfredse kunder i branchen. Det er noget, vi kan bruge fremadrettet i bestræbelserne på at nå vores meget ambitiøse vækstmål,” siger Michael Lamberth.  

EPSI-undersøgelsen af kundetilfredsheden i energibranchen er baseret på i alt 3.108 interviews med danske privatkunder.

Du kan læse mere om undersøgelsen HER

20. nov. 23
  • OK er et bredt funderet energiselskab for private og erhverv. På hylderne er alt fra brændstof og ladestandere til grøn el og varmepumper.
  • OK er desuden en af de største elleverandører i Danmark
  • OK a.m.b.a. er et dansk andelsselskab og tæller udover moderselskabet OK datterselskaber som Kamstrup, EnergiData og OK Energiteknik.
  • OK omfatter mere end 685 tankstationer, mere end 230 vaskehaller samt mere end 80 Truck Diesel stationer, og OK er således Danmarks største tankstationskæde.
Rasmus Boserup
Kommunikationschef
top