OK's historie

Siden OK blev stiftet, er der sket meget. Først solgte vi kul, i dag tilbyder vi en bred vifte af energiprodukter til erhverv, industri, landbrug, det offentlige og private kunder.

OK har fejret 100 års jubilæum

OK, som vi kender det i dag, blev stiftet den 1. januar 1978 og er en fusion af 7 danske selskaber, nemlig Dansk Andels Kulforretning, Fyns Kulindkøbsforening, Sydjydsk Andels Olie, Aabenraa Tanklager, Aalborg Kul- og Olieimport, Kommunernes Kulkontor og OK Olie A/S.

Det fortsættende selskab i fusionen, D.A.K., er stiftet i 1913, og OK kunne derfor fejre sit 100-års jubilæum i 2013.

Dansk Andels Kulforretning

Hvoraf navnet OK?

Først i 1998 blev OK a.m.b.a. OK's officielle navn. Indtil da hed virksomheden Olieselskabet Danmark. OK kommer af Olie Konsumenterne, som var en svensk virksomhed. Denne virksomhed var aktionær i det daværende OK Olie A/S.

Selvom der i dag ingen tilknytning er mellem det svenske OK og det danske, hang navnet ved. Derfor valgte man i 1998 at gøre det til OK's officielle navn.​

OK tankstation

OK 1913-2022

OK's historie i overskrifter fra 1913 til 2022.

2019: Varmepumpeforretningen kan fejre 10 års fødselsdag, og OK kan bryste sig af at være en af Danmarks førende leverandører på markedet for varmepumper. Kunderne kan vælge at betale kontant, optage lån, lease varmepumpen eller få den på abonnement gennem OK Nærvarme.
2020: OK etablerer en afdeling for e-mobilitet, som første led i en større, ambitiøs investering i markedet for opladning af elbiler. På markedet for boligopvarmning opkøber man 107.000 naturgaskunder og 44.000 varmeservicekunder fra Ørsted.
2021: OK og Vestas åbner sammen en ny type lynladestation ved afkørsel 50 på den fynske motorvej, som kan lade elbiler med grøn strøm fra et stort batteri koblet op på en vindmølle. Hovedkontoret i Viby J. udvides med 2.200 kvadratmeter og rummer ny kantine, 60-80 flere kontorpladser og flere mødelokaler.
2022: Michael Løve afløser Jørgen Wisborg som adm. direktør i OK.

2015: Som et forsøg på at udbrede alternative drivmidler lagde OK tankstation til, da Europas første metanol-tankstation så dagens lys hos OK på Hobrovej i Aalborg
2016: OK åbner Danmarks første multifuel-tankstation vest for Aarhus, hvor kunden kan tanke benzin, diesel, el og brint. Samme år lanceres OK’s Tank & Betal app, og OK bliver dermed det første selskab til at tilbyde kunder at åbne en benzinstander samt starte en bilvask med få tryk på en smartphone
2017: Datterselskabet Kamstrup A/S udvider med yderligere en fabrik i Danmark og en i Atlanta, USA. OK-koncernen får sit bedste resultat hidtil
2018: OK køber virksomheden Lygas Energiteknik A/S med base i Taastrup, som dermed bliver føjet til rækken af helejede datterselskaber i OK a.m.b.a.

2010: Benzin tilsat fem procent bioethanol introduceres ved lov. OK går aktivt ind i markedet for varmepumper og jordvarme
2011: Introduktion af biodiesel tilsat syv procent biodiesel
2012: Salg af solceller. OK køber vindmølle. OK passerer en milliard kilowatt el i årlig leverance til kunderne. OK køber oliedelen af værktøjsfirmaet Lars Østergaard og får forhandlingen af Rhenus og Binol smøremidler

2000: OK bliver Danmarks mest solgte benzinmærke. OK indstiller af salg af det MTBE-holdige oktan 98 benzin. Etablering af OK-transportcenter i Padborg
2001: OK fjerner MTBE fra al benzin. Benzinanlæg nr. 500 åbnes. Miljøopdatering af benzinstationer påbegyndes. Det første vaskeanlæg installeres på OK benzinstation i Holsted
2002: OK's Diesel Line kæde omfatter nu 38 anlæg fordelt over hele Danmark. Det første vaskeanlæg med det nordiske miljømærke, Svanen, installeres på OK benzinstation i Tønder. OK udvider sortimentet af motorolie med mærket Mobil.
2004: OK overtager det konkurstruede DK Benzin
2005: Jørgen Wisborg afløser Mogens Poulsen som adm. direktør
2007: OK Plus-konceptet udvikles gradvist. Afdelingerne i Aalborg, Struer, Nykøbing og Odense samles i Aarhus og Køge
2008: Olieprisen når 144,23 dollars pr. tønde den 3. juli 2008 i kølvandet på orkanen Katrina. Finanskrisen rammer i efteråret
2009: Opkøb af rådgivningsvirksomheden EnergiData

1990: Medinitiativtager til at fjerne blyindholdet i benzin
1991: OK får eget EDB-anlæg
1992: DLG udtræder som andelshaver
1995: Oliefund i Nordsøen. Mogens Poulsen afløser Palle Holst som adm. direktør.
1996: Indførelse af OTC (On Truck Computer) i tankbilerne og automatisk kørselsplanlægning
1997: Startskuddet til Diesel Line-kæden, der er beregnet på lastbiler
1998: Olieudvindingen fra Syd Arne-feltet i Nordsøen starter. OK nedsætter benzen-indholdet i benzin til en procent. OK bliver eneforhandler af Esso smøreolie i Danmark
1999: OK går ind på elmarkedet og bryder monopol. Esso smøreolie kommer ind i OK's produktsortiment.

1980: Sydjydsk Andels Olie fusionerer med Olieselskabet Danmark
1981: Staten indgår aftale med Saudi Arabien om opkøb af råolie. Aalborg Kul & Olie Import A/S og Aabenraa Tanklager bliver en del af Olieselskabet Danmark. OK opfører nyt hovedkontor i Viby.
1982: Leveringsaftale med DK-Benzin. Kommunernes Kulkontor indgår i Olieselskabet Danmark
1983: OK går med i olieefterforskning i Nordsøen. OK Olie A/S fusionerer med Olieselskabet Danmark
1986: OK installerer som det første selskab udendørs betalingsautomater på benzinstationer. OK-kort introduceres.
1987: OK bliver fælles markedsføringsnavn. OK køber 50 % af Kamstrup Metro A/S. OK stifter Danoil Exploration A/S
1988: Indførelse af blyfri benzin. Etablering af Samtank A/S
1989: OK køber resterende 50 % af Kamstrup. Etablering af Samfinans A/S. Indførelse af Dankort-betaling på OK-anlæg

1972: Palle Holst afløser Christian Pedersen som administrerende direktør
1973: Første oliekrise: Forsyningsproblemer og stærkt stigende priser på råolie. Bilfrie søndage. Etablering af lager i Århus
1978: Olieselskabet Danmark etableres, som resultat af fusion mellem Fyns Kul og D.A.K.
1979: Anden oliekrise: Brev fra OK til energiminister Poul Nielson bliver startskuddet til statsaftale med Saudi Arabien

1962: OK Olie etableres og forsyner brugsforeninger med bl.a. benzin.
1963: D.A.K fejrer 50-års jubilæum
1968: Salget af olie overhaler salget af fast brændsel. De følgende år etablerer D.A.K. olieimportanlæg i Horsens, Randers, Køge, Frederikshavn og Esbjerg. I starten af 1970'erne er D.A.K. det største nationale olieselskab

1950: D.A.K. runder 1300 medlemmer
1952: Rationering ophæves
1953: D.A.K. bliver både indkøber og forhandler af olieprodukter
1954: Chr. Pedersen afløser S.U. Skikkild som adm. direktør
1957: D.A.K. indkøber selskabets første tankbil

1940: Regeringen indfører rationering
1940: D.A.K.’s omsætning halveres i forhold til 1939
1943: Hovedparten af D.A.K.’s omsætning ligger på indenlandsk fast brændsel. Udenlandsk brændsel i form af tyske briketter tildeles livsvigtige virksomheder i fødevaresektoren
1944: God økonomi og tilgang af medlemmer
1945: Omsætning falder til 25 procent af den normale
1946: Omsætningen øges med et godt økonomisk resultat
1946: Olie som fremtidigt produkt rejses for første gang på D.A.K.’s generalforsamling
1947: Englands eksport af kul stopper. Polen bliver storleverandør, men er ustabil
1947: D.A.K. deltager i delegation til Amerika for at sikre kul til Danmark. D.A.K. indgår aftale om 28 månedlige skibslaster kul med de såkaldte liberty-både
1948: Kuleksport fra England genåbnes
1948: Stigende omsætning, indtjening og medlemstal

1933: Ny afdeling i Esbjerg
1938: D.A.K. runder en million kroner i nettoomsætning. D.A.K. fejrer 25 år med jubilæumsmiddag i Aarhus Stadionhal. Krigstrommerne i Europa medfører hamstringsbølge
1939: Anden Verdenskrig skaber store forsyningsvanskeligheder. Kulbåde torpederes af tyske ubåde
1939: D.A.K. gør sig store anstrengelser for at skaffe indenlandsk fast brændsel i form af brunkul og tørv

1920: Bestyrelsesformand Niels Porse indtræder i statens kulfordelingsudvalg
1920: Nedgang i forretningen får D.A.K. til at tage ekspedition af gødningsprodukter og kartofler ind som forretningsområde
1925: Omsætning til ikke-medlemmer udgør 25 procent
1927: Stort moderne krananlæg opføres på Aarhus havn. Senere følger andre afdelinger med i kranprogrammet

1913: Jydsk Andels Kulforretning (J.A.K.) stiftes og får hovedkontor i Aarhus
1915: J.A.K. bliver til Dansk Andels Kulforretning (D.A.K.)
1914-16: Nye afdelinger af D.A.K. etableres i Horsens, Randers, Køge og Korsør
1916: D.A.K. indmelder sig i FDB – Forenede Danske Brugsforeninger
1914-18: Første Verdenskrig medfører vanskeligheder med import af kul, koks og cinders fra England, Polen og Tyskland. Indenlandsk produktion af fast brændsel i form af tørv, brunkul og træ stiger
1918: Næsten tomme lagre i D.A.K.'s afdelinger
1919: England, Polen og Tyskland åbner igen op for eksport af kul
1919: Uro i medlemskredsen på grund af mangelsituationen under krigen
1919: Mekanisk lossegrej indføres i Aarhus og Køge

Årsinformation 2023

Se seneste årsrapport og ansvarlighedsrapport fra energiselskabet OK

top