OK's historie

Siden OK blev stiftet, er der sket meget. Først solgte vi kul, i dag tilbyder vi en bred vifte af energiprodukter til erhverv, industri, landbrug, det offentlige og private kunder.

OK har fejret 100 års jubilæum

OK, som vi kender det i dag, blev stiftet den 1. januar 1978 og er en fusion af 7 danske selskaber, nemlig Dansk Andels Kulforretning, Fyns Kulindkøbsforening, Sydjydsk Andels Olie, Aabenraa Tanklager, Aalborg Kul- og Olieimport, Kommunernes Kulkontor og OK Olie A/S.

Det fortsættende selskab i fusionen, D.A.K., er stiftet i 1913, og OK kunne derfor fejre sit 100-års jubilæum i 2013.

OK's elbil ved hovedkontoret

Hvoraf navnet OK?

Først i 1998 blev OK a.m.b.a. OK's officielle navn. Indtil da hed virksomheden Olieselskabet Danmark. OK kommer af Olie Konsumenterne, som var en svensk virksomhed. Denne virksomhed var aktionær i det daværende OK Olie A/S.

Selvom der i dag ingen tilknytning er mellem det svenske OK og det danske, hang navnet ved. Derfor valgte man i 1998 at gøre det til OK's officielle navn.​

OK's tankvogn på vejen

OK 1913-2018

OK's historie i overskrifter fra 1913 til 2018.

2015: Som et forsøg på at udbrede alternative drivmidler lagde OK tankstation til, da Europas første metanol-tankstation så dagens lys hos OK på Hobrovej i Aalborg
2016: OK åbner Danmarks første multifuel-tankstation vest for Aarhus, hvor kunden kan tanke benzin, diesel, el og brint. Samme år lanceres OK’s Tank & Betal app, og OK bliver dermed det første selskab til at tilbyde kunder at åbne en benzinstander samt starte en bilvask med få tryk på en smartphone
2017: Datterselskabet Kamstrup A/S udvider med yderligere en fabrik i Danmark og en i Atlanta, USA. OK-koncernen får sit bedste resultat hidtil
2018: OK køber virksomheden Lygas Energiteknik A/S med base i Taastrup, som dermed bliver føjet til rækken af helejede datterselskaber i OK a.m.b.a.

2010: Benzin tilsat fem procent bioethanol introduceres ved lov. OK går aktivt ind i markedet for varmepumper og jordvarme
2011: Introduktion af biodiesel tilsat syv procent biodiesel
2012: Salg af solceller. OK køber vindmølle. OK passerer en milliard kilowatt el i årlig leverance til kunderne. OK køber oliedelen af værktøjsfirmaet Lars Østergaard og får forhandlingen af Rhenus og Binol smøremidler

2000: OK bliver Danmarks mest solgte benzinmærke. OK indstiller af salg af det MTBE-holdige oktan 98 benzin. Etablering af OK-transportcenter i Padborg
2001: OK fjerner MTBE fra al benzin. Benzinanlæg nr. 500 åbnes. Miljøopdatering af benzinstationer påbegyndes. Det første vaskeanlæg installeres på OK benzinstation i Holsted
2002: OK's Diesel Line kæde omfatter nu 38 anlæg fordelt over hele Danmark. Det første vaskeanlæg med det nordiske miljømærke, Svanen, installeres på OK benzinstation i Tønder. OK udvider sortimentet af motorolie med mærket Mobil.
2004: OK overtager det konkurstruede DK Benzin
2005: Jørgen Wisborg afløser Mogens Poulsen som adm. direktør
2007: OK Plus-konceptet udvikles gradvist. Afdelingerne i Aalborg, Struer, Nykøbing og Odense samles i Aarhus og Køge
2008: Olieprisen når 144,23 dollars pr. tønde den 3. juli 2008 i kølvandet på orkanen Katrina. Finanskrisen rammer i efteråret
2009: Opkøb af rådgivningsvirksomheden EnergiData

1990: Medinitiativtager til at fjerne blyindholdet i benzin
1991: OK får eget EDB-anlæg
1992: DLG udtræder som andelshaver
1995: Oliefund i Nordsøen. Mogens Poulsen afløser Palle Holst som adm. direktør.
1996: Indførelse af OTC (On Truck Computer) i tankbilerne og automatisk kørselsplanlægning
1997: Startskuddet til Diesel Line-kæden, der er beregnet på lastbiler
1998: Olieudvindingen fra Syd Arne-feltet i Nordsøen starter. OK nedsætter benzen-indholdet i benzin til en procent. OK bliver eneforhandler af Esso smøreolie i Danmark
1999: OK går ind på elmarkedet og bryder monopol. Esso smøreolie kommer ind i OK's produktsortiment.

1980: Sydjydsk Andels Olie fusionerer med Olieselskabet Danmark
1981: Staten indgår aftale med Saudi Arabien om opkøb af råolie. Aalborg Kul & Olie Import A/S og Aabenraa Tanklager bliver en del af Olieselskabet Danmark. OK opfører nyt hovedkontor i Viby.
1982: Leveringsaftale med DK-Benzin. Kommunernes Kulkontor indgår i Olieselskabet Danmark
1983: OK går med i olieefterforskning i Nordsøen. OK Olie A/S fusionerer med Olieselskabet Danmark
1986: OK installerer som det første selskab udendørs betalingsautomater på benzinstationer. OK-kort introduceres.
1987: OK bliver fælles markedsføringsnavn. OK køber 50 % af Kamstrup Metro A/S. OK stifter Danoil Exploration A/S
1988: Indførelse af blyfri benzin. Etablering af Samtank A/S
1989: OK køber resterende 50 % af Kamstrup. Etablering af Samfinans A/S. Indførelse af Dankort-betaling på OK-anlæg

1972: Palle Holst afløser Christian Pedersen som administrerende direktør
1973: Første oliekrise: Forsyningsproblemer og stærkt stigende priser på råolie. Bilfrie søndage. Etablering af lager i Århus
1978: Olieselskabet Danmark etableres, som resultat af fusion mellem Fyns Kul og D.A.K.
1979: Anden oliekrise: Brev fra OK til energiminister Poul Nielson bliver startskuddet til statsaftale med Saudi Arabien

1962: OK Olie etableres og forsyner brugsforeninger med bl.a. benzin.
1963: D.A.K fejrer 50-års jubilæum
1968: Salget af olie overhaler salget af fast brændsel. De følgende år etablerer D.A.K. olieimportanlæg i Horsens, Randers, Køge, Frederikshavn og Esbjerg. I starten af 1970'erne er D.A.K. det største nationale olieselskab

1950: D.A.K. runder 1300 medlemmer
1952: Rationering ophæves
1953: D.A.K. bliver både indkøber og forhandler af olieprodukter
1954: Chr. Pedersen afløser S.U. Skikkild som adm. direktør
1957: D.A.K. indkøber selskabets første tankbil

1940: Regeringen indfører rationering
1940: D.A.K.’s omsætning halveres i forhold til 1939
1943: Hovedparten af D.A.K.’s omsætning ligger på indenlandsk fast brændsel. Udenlandsk brændsel i form af tyske briketter tildeles livsvigtige virksomheder i fødevaresektoren
1944: God økonomi og tilgang af medlemmer
1945: Omsætning falder til 25 procent af den normale
1946: Omsætningen øges med et godt økonomisk resultat
1946: Olie som fremtidigt produkt rejses for første gang på D.A.K.’s generalforsamling
1947: Englands eksport af kul stopper. Polen bliver storleverandør, men er ustabil
1947: D.A.K. deltager i delegation til Amerika for at sikre kul til Danmark. D.A.K. indgår aftale om 28 månedlige skibslaster kul med de såkaldte liberty-både
1948: Kuleksport fra England genåbnes
1948: Stigende omsætning, indtjening og medlemstal

1933: Ny afdeling i Esbjerg
1938: D.A.K. runder en million kroner i nettoomsætning. D.A.K. fejrer 25 år med jubilæumsmiddag i Aarhus Stadionhal. Krigstrommerne i Europa medfører hamstringsbølge
1939: Anden Verdenskrig skaber store forsyningsvanskeligheder. Kulbåde torpederes af tyske ubåde
1939: D.A.K. gør sig store anstrengelser for at skaffe indenlandsk fast brændsel i form af brunkul og tørv

1920: Bestyrelsesformand Niels Porse indtræder i statens kulfordelingsudvalg
1920: Nedgang i forretningen får D.A.K. til at tage ekspedition af gødningsprodukter og kartofler ind som forretningsområde
1925: Omsætning til ikke-medlemmer udgør 25 procent
1927: Stort moderne krananlæg opføres på Aarhus havn. Senere følger andre afdelinger med i kranprogrammet

1913: Jydsk Andels Kulforretning (J.A.K.) stiftes og får hovedkontor i Aarhus
1915: J.A.K. bliver til Dansk Andels Kulforretning (D.A.K.)
1914-16: Nye afdelinger af D.A.K. etableres i Horsens, Randers, Køge og Korsør
1916: D.A.K. indmelder sig i FDB – Forenede Danske Brugsforeninger
1914-18: Første Verdenskrig medfører vanskeligheder med import af kul, koks og cinders fra England, Polen og Tyskland. Indenlandsk produktion af fast brændsel i form af tørv, brunkul og træ stiger
1918: Næsten tomme lagre i D.A.K.'s afdelinger
1919: England, Polen og Tyskland åbner igen op for eksport af kul
1919: Uro i medlemskredsen på grund af mangelsituationen under krigen
1919: Mekanisk lossegrej indføres i Aarhus og Køge

Årsinformation 2021

Se seneste årsrapport og ansvarlighedsrapport fra energiselskabet OK

top