Hvorfor er diesel med tilsat biodiesel dyrere end den almindelige diesel?

​Biodiesel-komponenterne er generelt dyrere end den fossile diesel

I OK anvender vi tre forskellige slags biodiesel til tilsætning, afhængig af landsdel og årstid:

  • 1. generations biodiesel fremstillet af raps (rapsmethylester)
  • 2. generations biodiesel fremstillet af animalsk affald (Daka Biodiesel) 
  • Syntetisk diesel (fremstillet af både plante- og genbrugsolier samt animalske fedtstoffer)

Alle tre typer er i udgangspunkt dyrere i indkøb end den rene fossile diesel. I skrivende stund er biodieselen næsten dobbelt så dyr pr. liter som fossil diesel. Det er den allervigtigste grund til prisforskellen: Biodieselen er dyrere, når vi skal købe den ind.

Der skal anvendes en dyrere basediesel, for at vi kan iblande biokomponenter

Den standard, der gælder for diesel i Danmark, kræver, at brændstoffets vægtfylde skal ligge inden for visse grænser.  Når man blander biodiesel i, skal der anvendes en lettere fossil basediesel for at diesel-blandingen kan 'rumme' de tungere biodieselkomponenter uden at overskride vægtfyldegrænsen. Denne basediesel er lidt dyrere, end den vi plejer at bruge.

Flere omkostninger i lager og distribution

Biodieselen udgør kun 7 % af produktet. Der skal derfor håndteres mange 'små portioner'; både på lageret og i distributionen. Der skal f.eks. importeres (indskibes) flere mindre partier, når det handler om biodiesel, men formaliteterne og omkostninger i forbindelse med modtagelse af en last er de samme, uanset om det er en stor last eller en meget lille last.

Der kræves opvarmning af en del lagertanke, for at kunne håndtere biodieselen. Det betyder en udgift til energi – især i de kolde måneder.

Skærpede krav til dokumentation, indførelsen af biodiesel betyder, at der skal bruges mange flere mandetimer på både teknisk dokumentation og dokumentation af oprindelse og bæredygtighed i henhold til EU’s dokumentationskrav.

Begrænset afgiftslettelse

I forbindelse med iblanding af 7 % biodiesel gav staten kun en afgiftslettelse på 5 øre pr. liter (inkl. moms).

Hvorfor steg prisen ikke tilsvarende, da man begyndte at tilsætte 5 % ethanol?

Prisen på ethanol lå meget tæt på benzinprisen, da vi begyndte at tilsætte ethanol, så det gjorde ikke den store forskel. Generelt har ethanol været en del billigere end biodiesel. Der blev givet en større afgiftslettelse fra statens side: 8 øre pr. liter (inkl. moms).

Find nærmeste OK-tankstation

Mand i færd med at tanke bilen hos OK

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

top