Hvor kommer strømmen i Danmark fra?

Den strøm der kommer ud af stikkontakten i Danmark produceres af mange forskellige kilder. Strømmen i Danmark er i de seneste årtier gået fra i høj grad at være produceret på kulkraftværker til også at være produceret af vindmøller, biobrændsel og solceller.

Se den nyeste opgørelse over hvor strømmen kommer fra

El er også en handelsvare på linje med mange andre, som handles mellem elproducenter og forbrugere – også på tværs af landegrænser. OK køber strøm på den nordiske elbørs, Nord Pool, ligesom alle andre elselskaber.

Du kan som elforbruger ikke skelne nøjagtigt hvor den el, der kommer ud af din stikkontakt, kommer fra. Du kan dog vælge, at dit elprodukt skal være grønt og dermed bidrage til investeringen i vedvarende energikilder.

Vælger du grøn strøm fra OK, så får du grøn strøm fra vedvarende energikilder i Danmark.

Læs mere om OK's grønne strøm

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

Andre spørgsmål og svar om el

top