Hvor kommer strømmen i Danmark fra?

Den strøm, du som elforbruger i Danmark får leveret, er produceret fra en række forskellige kilder. Du kan til hver en tid få et overblik over hvor meget strøm Danmark producerer, eksporterer og importerer: Se kortet under overskriften 'Energisystemet lige nu' hos Energinet. Kortet opdateres normalt hvert femte minut.

Strømmen i Danmark er i de seneste årtier gået fra i høj grad at være produceret på kulkraftværker til også at være produceret af vindmøller, biobrændsel og solceller.

På siden ser du blandt andet, at elproduktion fra vindmøller ofte dækker en stor del af danskernes elforbrug. Hovedparten af den danske vindmølleproduktion kommer fra vindmøller på land, men andelen af elproduktion fra havvindmøller er stigende i disse år.

Ydermere kan du på Energinets sider se flere nøgletal om andelen af vedvarende energi i det danske elsystem, både for seneste døgn, seneste 30 dage og de seneste 12 måneder.

El købes og sælges

El er også en handelsvare på linje med mange andre, som handles mellem elproducenter og forbrugere – også på tværs af landegrænser, som du kan se illustreret på oversigten over energisystemet. OK køber strøm på den nordiske elbørs, Nord Pool, ligesom alle andre elselskaber.

Hvilken strøm har vi i Danmark?

Den strøm du får ud af stikkontakten kommer fra mange forskellige kilder - uanset hvilken el-leverandør, du vælger. På nogle dage producerer vi i Danmark mere strøm end vi selv bruger. Så eksporterer vi den overskydende strøm til andre lande. Andre dage har vi behov for at importere strøm, hvis vi ikke kan dække vores elforbrug via vores egen elproduktion.

Du kan se en opgørelse over, hvordan den el, du køber hos din elleverandør, er produceret i en eldeklaration, som er opgjort på årsbasis.

Se hvordan OK's el er produceret (generel eldeklaration)

Mulighed for at vælge grøn strøm

Som elforbruger kan du ikke skelne nøjagtigt hvor den el, der kommer ud af din stikkontakt, kommer fra. Du kan dog vælge, at dit elprodukt skal være grønt og dermed bidrage til investeringen i vedvarende energikilder.

Vælger du grøn strøm fra OK, så får du grøn strøm fra vedvarende energikilder i Danmark.

Se hvordan OK's grønne el er produceret (individuel eldeklaration)

Læs mere om OK's grønne strøm

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

Andre spørgsmål og svar om el

top